Kórnik, Buk, Kostrzyn, Kleszczewo dostaną 8,7 mln zł do podziału

Marszałek Marek Woźniak 5 kwietnia 2018 roku podpisał cztery umowy: z Jerzym Lechnerowskim – burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik, Bogdanem Kemnitzem – wójtem Gminy Kleszczewo, Stanisławem Filipiakiem –  burmistrzem Miasta i Gminy Buk oraz Szymonem Matyskiem –  burmistrzem Gminy Kostrzyn. Umowy zostały zawarte na dofinansowanie inwestycji z WRPO 2014+ na łączną kwotę ponad 6,5 mln złotych w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Łączna kwota projektów wynosi ponad 8,7 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 6, 5 mln zł.

Wszystkie projekty mają wspólny cel: wzmocnić efektywność energetyczną, rozwinąć inteligentne zarządzanie energią oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Zakres prac w ramach projektów wybranych do dofinansowania odnosi się do kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Myślę, że dobrym przykładem takiej kompleksowej modernizacji są budynki przeznaczone na działalność edukacyjną. Dlatego warto właśnie je pokazać, ponieważ stanowią dobry przykład obiektów, które – choć powstały w poprzedniej epoce budowlanej, nie tylko politycznej – udało się doprowadzić do stanu odpowiadającego dzisiejszym standardom. Mało tego – realizują istotny dla wszystkich cel, jakim jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną, która zużywa mniej energii, jest inteligentnie zarządzana. Cieszy też fakt, że mamy nawet projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. To działania, które szczególnie wspieramy, bo pomagają nam nadrabiać zaległości w tej dziedzinie w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów UE.

powiedział Marszałek Marek Woźniak, rozpoczynając spotkanie z beneficjentami i mediami

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele beneficjentów zaprezentowali dofinansowane projekty.  

W ramach Poddziałania 3.2.3 Miasto i Gmina Kórnik (dofinansowanie prawie 2,4 mln złotych)przeprowadzi modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Zakres prac związanych z termomodernizacją obejmie głównie: ocieplenie stropodachu płaskiego nad łącznikiem i częścią dobudowaną oraz salą gimnastyczną, dachu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, systemu przygotowania CWU oraz instalacji elektrycznej, a także zmianę aranżacji pomieszczeń i ich odświeżenie po pracach termomodernizacyjnych. Celem głównym projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania OZE w infrastrukturze publicznej m.in. poprzez termomodernizację obiektu edukacyjnego, poprawę warunków pracy i przebywania na terenie budynku Szkoły Podstawowej pracowników i uczniów, podniesienie standardu życia oraz świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a także promocję OZE i redukcję CO2. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zredukowania kosztów eksploatacji i ogrzewania budynku oraz wpłynie na poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 2,15 mln złotych) pozwolą przeprowadzić  termomodernizację budynków – szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach na terenie Gminy Kleszczewo. W ramach dofinansowanego projektu zostanie przeprowadzonych szereg zadań związanych m.in. z: ociepleniem ścian zewnętrznych, stropodachu i podłogi na gruncie, wymianą nieszczelnych okien i drzwi, instalacji oświetleniowej oraz pylonu wejściowego, montażem żaluzji elektrycznych, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, a także instalacji ciepłej wody użytkowej polegającej na montażu kolektorów słonecznych. Realizacja  projektu wpłynie znacząco na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych, remontowych oraz kosztów ogrzewania.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu (prawie 1,3 mln złotych) Miasto i Gmina Buk  dokona termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Szewcach, Szkoły Podstawowej w Dakowach Suchych, budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie, Szkoły Podstawowej w Dobieżynie oraz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. Każdy z budynków zostanie wyposażony m.in. w nowe energooszczędne okna z PCV oraz kolektory słoneczne, umożliwiające pozyskanie ciepłej wody. Ponadto budynki zostaną ocieplone styropianem, zabezpieczone przed degradacją, w tym przed opadami deszczu i zawilgoceniem. Wszystkie te działania przyczynią się do zniwelowania ubytków ciepła spowodowanego niedocieplonymi ścianami i dachami, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, a także zniwelowania wysokich kosztów ogrzewania, dogrzania sal lekcyjnych.

Natomiast Gmina Kostrzyn, dzięki unijnemu wsparciu (prawie 672 tys. złotych) zmodernizowała pod względem energetycznym budynek Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich. Jest to budynek wolnostojący, zbudowany w technologii tradycyjnej, który uległ termomodernizacji i rozbudowie o nową część. W ramach projektu wykonano m.in.: ocieplenie stropodachu, stropu, dachu oraz ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wentylację hybrydową i wentylację za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni i montażem pompy ciepła. Dzięki przeprowadzonym pracom Ponadto, nastąpiła redukcja wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania obiektu, które spowodowane były dotąd nadmierną stratą ciepła i ogólnym niedostosowaniem budynku do współczesnych standardów użytkowych.

Warto podkreślić, że oprócz zysków energetycznych, wszystkie zmodernizowane obiekty zyskują nową jakość – walory estetyczne. Te budynki są po prostu ładne, czyste i schludne i przyjemnie jest w nich przebywać – uczyć się, bawić i pracować.

Marszałek Marek Woźniak