Najlepsze prace magisterskie i doktorskie nagrodzone

W Sali Białej Urzedu Miasta Poznania, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich. Konkurs organizowany był już po raz 14.

Konkurs ma być promocją osiągnięć naukowych studentów poznańskich uczelni oraz włączanie ich w prace na rzecz rozwoju miasta. Tegoroczna edycja była 14. w historii. Dotychczas, nagrodzono i wyróżniono 178 prac magisterskich i doktorskich.

W tym roku, do konkursu zgłoszono 133 prace, w tym 43 doktorskie i 90 magisterskich.

Spośród “magisterek” przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 4 tysięcy złotych oraz sześć honorowych wyróżnień. Z kolei wśród prac doktoranckich, przyznano trzy nagrody po 8 tysięcy złotych oraz siedem honorowych wyróżnień.

W skład Kapituły Konkursu weszli urzędnicy, radni oraz profesorowie poznańskich uczleni. Ważna była utylitarność prac oraz problematyka związana z Poznaniem, a także to, czy przedstawione rozwiązania moga zostać zastosowane w stolicy Wielkopolski.