Matura 2018 – dziś egzamin z języka polskiego

Nie dla wszystkich majówka była czasem całkowitego relaksu – nad niektórymi ciążyła myśl o zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Rozpoczynają się tegoroczne matury. O godzinie 9:00, absolwenci przystąpią do egzaminu z języka polskiego.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku, do matury przystąpi około 272 600 tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum. Dołączą do nich osoby poprawiające wyniki z lat ubiegłych, osoby, które nie zdały wcześniej matury i osoby, które uzyskały już świadectwo dojrzałości, ale chcą zdać przedmiot dodatkowy.

Jak zwykle, maturalny maraton rozpoczyna egzamin z języka polskiego. O godzinie 9:00 rozpocznie się część z zakresu podstawowego. Pięć godzin później, chętni przystąpią również do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także do co najmniej jednego, a maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Konieczne jest również przystąpienie do dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki tegorocznych matur znane będą 3 lipca.