Codziennie palili lub podrzucali do ulicznych koszy śmieci. Odpowiedzą za to przed sądem

Mimo, że sezon grzewczy się zakończył, strażnicy miejscy nadal interweniują w sprawie zanieczyszczania powietrza i palenia odpadów. W maju funkcjonariusze ujawnili nieruchomość na terenie Junikowa, której mieszkańcy codziennie spalali śmieci lub podrzucali je do okolicznych koszy.

Choć wielu to dziwi, okazuje się, że istnieją miejsca, w których mieszkańcy nie mają żadnych pojemników na odpady.

Eko Patrol przeprowadził niedawno interwencję na Junikowie. Ujawniono, że mieszkańcy jednego z domów nie posiadali żadnych pojemników na śmieci, a odpady, które wytwarzali… codziennie palili w piecu lub podrzucali do koszy na ulicy.

Nawet w trakcie czynności wykonywanych przez strażników, w piecu znajdowały się rozpalone odpady.

Funckjonariusze zgłosili brak pojemników do ZM GOAP, a sprawa zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie śmieci, znajdzie swój finał w sądzie.