Stowarzyszenie Na Tak wybuduje kompleks z ośrodkami dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Tak wybuduje w Poznaniu kompleks, w którym znajdą się ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Obiekt ma powstać na działce miejskiej, w rejonie ul. Marcelińskiej i Kolorowej. Stowarzyszenie otrzyma 99% bonifikatę od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W ramach kompleksu ma powstać kilka ośrodków służących osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. centrum edukacji i terapii, placówki całodziennego wsparcia, ośrodki rehabilitacyjne i przedszkole. Całość ma mieć również urządzoną zieleń i park rowerowy.

Inwestycja ma być sfinansowana z funduszy unijnych, środków własnych Stowarzyszenia oraz z datków sponsorów.

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, radni zgodzili się na udzielenie bonifikaty, w wysokości 99% od opłaty od dzierżawy wieczystej. Dzięki temu, opłata wyniesie jedynie około 7 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie Na Tak działa już od kilkudziesięciu lat na rzecz osób posiadających różny stopień niepełnosprawności i będących w różnym wieku.