INAUGURACJA OBCHODÓW 20-LECIA TOWARZYSTWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO!

„Zakładając Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wiedziałem, że ten prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce przyniesie nam szczęście. Tak też się stało. Działamy już dwadzieścia lat!” – mówi dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Słowa te świetnie wpisują się w obchody 20-lecia tej szacownej instytucji- wizytówki pracy organicznej w Wielkopolsce. Ich inaugurację przeżyliśmy 26 maja br. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość zainaugurowało premierowe wykonanie Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu XX-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Aplauz za jego zaśpiewanie zdobył Chór Męski ARION C.K. Zamek. Następnie wprowadzono Sztandar Organizacyjny Towarzystwa, co uczynił dr Szczepan Gawłowski, Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru przy asyście członków Założycieli Towarzystwa: Edmunda Dudzińskiego i Jerzego Szyło oraz Marka Nowaka, opiekuna Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego. Sztandar przejął dr. Marian Król, Prezydent THC, który przekazał go przedstawicielom młodego pokolenia organiczników: Łukaszowi Dembskiemu, Filipowi Susiowi i Dominikowi Górnemu. Po uroczystym wbiciu Gwoździ na drzewiec Sztandaru, byliśmy świadkami uhonorowania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; Kombatanckim Certyfikatem Pamięci oraz Medalem DEUTSCH-POLNISCHE GEPRÜFTE QUALITÄT – „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”. Uhonorował on również samego dr. Mariana Króla. Sztandar Towarzystwa otrzymał Wielkopolski Krzyż Zasługi nadany przez Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska. 

Poznaliśmy laureatów Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Statuetki Honorowego Hipolita wraz z Godnością „Lider Pracy Organicznej” otrzymali:  prof. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego; prof. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej; Maciej Kozik, prezes Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Podyplomowych”; Jacek Pawełczak, dyrygent, kompozytor, autor muzyki Hymnu 20-lecia THC. 

Prestiżowe, Srebrne Medale Labor Omnia Vincit uhonorowały takie osobistości jak: Wiza Wojciech, Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich i Piotr Waśko, dziennikarz, inicjator i organizator przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych. Medale Młodego Pozytywisty zachwyciły następujące osoby: Karolinę Fabiś-Szulc, UMP, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Poznania; Justynę Żarczyńską, historyka sztuki, pracującego w Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Łukasza Mikułę, Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej w Radzie Miasta Poznania. Złoty Medal Verba Docent – Exempla Trahunt wyróżnił Zbigniewa Ścigockiego, prezesa Chóru Męskiego ARION C.K. Zamek. Na uroczystość przybył Mariusz Polarczyk, Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu. Udekorował on za zasługi w społecznym ruchu muzycznym Srebrną Odznaką Honorową – Dominika Górnego, poetę, kompozytora, autora słów Hymnu 20-lecia THC.  

Członkowie, sympatycy i zaproszeni goście mieli możliwość po raz pierwszy podziwiać wydane przez Pocztę Polską: Okolicznościowy Arkusz Znaczków sygnowany „20-leciem THC” (edycja limitowana, 250 egzemplarzy, do nabycia wyłącznie w biurze Towarzystwa); kartka pocztowa ze specjalną grafiką dwóch Pomników powstałych z inicjatywy Towarzystwa: Hipolita Cegielskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego (tylko 520 sztuk) oraz Datownik stały, ozdobny ze zmienną datą. Ten ostatni jest używany od 2 maja br. w placówce pocztowej w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Janiny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 23 lutego 28). 

Kolejne wydarzenia jubileuszu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przed nami. Warto wziąć w nich udział, aby umocnić swoją świadomość o pięknie historii pracy organicznej i jej współczesnej roli – to przecież ona – jak głosi maksyma „Labor Omnia Vincit” – Wszystko zwycięża”.