Dziś na placu Adama Mickiewicza będą protestować studenci.

W środę 13 czerwca o godz. 18:00 na placu Adama Mickiewicza odbędzie się pikieta, będąca częścią ogólnopolskiego protestu środowisk akademickich przeciwko proponowanej przez Jarosława Gowina reformie ustawy o szkolnictwie wyższym. W skład Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w Poznaniu wchodzą pracownicy, pracowniczki, doktoranci,doktorantki, studenci oraz studentki m. in. takich uczelni jak UAM, UAP, UE, PolitechnikaPoznańska.

Podczas pikiety planowane są wystąpienia, w których studenci oraz pracownicy odniosą się do planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian, odczytane zostaną również listy poparcia protestu od poszczególnych instytucji, rad instytutowych oraz organizacji działających na rzecz nauki, a także przedstawione pełne postulaty, jakie zgłoszone zostały przez protestujących akademików i studentów.

Podstawowe postulaty poznańskiego środowiska akademickiego, które swój protest rozpoczęło we wtorek 12 czerwca w siedzibie rektoratu UAM przy ul. Wieniawskiego,dotyczą (w chwili obecnej, ponieważ w związku z nanoszonymi poprawkami mogą one ulegać zmianom) między innymi:

decydującej roli społeczności uczelnianej przy wyborze władz uczelni;
zrównania wieku emerytalnego nauczycielek oraz nauczycieli uczelnianych;
autonomiczności uczelni;
równych praw dla wszystkich uczelni finansowanych ze środków publicznych;
przeznaczenia 2 procent PKB na naukę;
pełniejszego włączenia studentów do wspólnoty akademickiej;
– stabilnych warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników administracyjnychi technicznych uczelni;
zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów.