Są pieniądze na dwa bezkolizyjne przejazdy

– Dobra wiadomość! Mamy deklarację PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o dofinansowaniu budowy wiaduktów na ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej. Podejmuję działania, by zrealizować oba te projekty. To ważne nie tylko dla mieszkańców tej części Poznania, ale również w kontekście modernizacji trasy kolejowej Poznań-Piła i uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – poinformował Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Przebudowa ul. Lutyckiej w ciągu drogi krajowej 92, rozbudowa alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Piła były przedmiotem konsultacji społecznych, które odbyły się na początku tego roku.

Inwestycja, z uwagi na szeroki zakres, podzielona została na etapy realizacyjne. Pierwsze dwa obejmowały między innymi budowę wiaduktu kolejowego nad linią kolejową Poznań – Piła, przedłużenie al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Witosa do ul. Lutyckiej, połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką ora budowę węzłów Podolany i Koszalińska.

W wyniku konsultacji zdecydowano o włączeniu do etapu 1.2 koncepcji budowy połączenia ul. Koszalińskiej z ul. Lutycką, która umożliwi przejazd z zachowaniem wszystkich relacji (Strzeszyn – centrum, Strzeszyn – Podolany / Piątkowo, Strzeszyn – Wola i w przeciwnych kierunkach).

Z przeprowadzonej analizy ruchu wynikało, że zasadnicza poprawa warunków ruchu w tym rejonie miasta nastąpi na skutek budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 354 Poznań-Piła oraz przedłużenia al. Solidarności do ul. Lutyckiej. Rozwiązania te zapewnią sprawną obsługę transportową m.in. dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan.

Wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej miał być przedmiotem osobnego opracowania koncepcyjnego. Już w czasie konsultacji informowano, że “na jego realizację w terenie Miasto będzie się starało pozyskać dofinasowanie zewnętrzne we współpracy z PKP w ramach programu na likwidację jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami”.

Bezkolizyjne przejazdy

Miasto złożyło aplikację do projektu “Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. PKP PLK zakończyło analizę wstępnych koncepcji przekazanych przez zarządców dróg ubiegających się o udział w projekcie i dokonało wyboru zadań, które PLK planują realizować we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach etapu III.

Opierając się na dostępnej puli środków w ramach Etapu III, sporządzono listę podstawową inicjatyw oraz listę rezerwową. Udział finansowy PLK w każdej z wybranych inicjatyw ograniczony jest do kwoty wynikającej z przekazanej przez zarządcę drogi koncepcji.

– Z przyjemności informujemy, że dwie przekazane przez Państwa koncepcje przedsięwzięć znajdują się na liście podstawowej, kwalifikując się tym samym do dalszego procedowania w ramach Etapu III.  Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej założeniami projektu, kolejnym krokiem jest podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy PLK a zarządcą drogi – informuje w komunikacie PKP PLK S.A.

Łącznie na dwa bezkolizyjne przejazdy PKP PLK przekaże prawie 14 mln zł.

Dwie inne inwestycje przecinające linie kolejowe – na ul. Grunwaldzkiej i ul. Krańcowej – o których dofinansowanie również Poznań aplikował, znalazły się na liście rezerwowej.

Pieniądze nie tylko od PKP

Na najbliższe lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przebudowę ul. Lutyckiej zarezerwowana jest obecnie kwota ponad 36 mln zł. Oprócz środków własnych i dofinansowania PKP PLK Miasta Poznań będzie się starało uzyskać dofinansowanie z dofinansowania unijnego – w ramach działań 4.2 POIS. Z tego źródła Poznań uzyskał dotację prawie 122 mln zł na przebudowę ul. Bałtyckiej na odcinku od Syreniej do mostu Lecha, mostu Lecha oraz budowę węzła Naramowicka. Stąd można uzyskać dotację w wysokości nawet 85% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest też dotacja ze środków budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej. Z tego źródła, w latach 2016-2017, Poznań otrzymał ok. 46 mln zł na przebudowę tzw. Estakady Katowickiej. Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej połowy nakładów ponoszonych na daną inwestycję w danym roku.

W przypadku zapewnienia całego finansowania, opracowania projektu, wybrania wykonawcy roboty budowlane mogłyby się zakończyć w 2021 lub 2022 roku.

Dwa przejazdy, które zostaną dofinansowane są ważne komunikacyjnie. Ten w ciągu ul. Golęcińskiej łączy Sołacz i centrum ze Strzeszynem, natomiast przejazd przez ul. Lutycką przecina drogę krajową nr 92. Przy jednym i drugim podczas zamkniętych szlabanów tworzą się korki. Budowa obu wiaduktów będzie inwestycjami o strategicznym znaczeniu zarówno dla mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części Poznania, jak również całego miasta i aglomeracji poznańskiej.