Najniższy poziom bezrobocia w Polsce? Po raz kolejny wygrał Poznań

Poznań po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w zestawieniu miast z najniższym poziomem bezrobocia w kraju. Co więcej, liczba osób poszukujących pracy w stolicy Wielkopolski także maleje.

W czerwcu po raz kolejny odnotowano spadek poziomu bezrobocia. Pod koniec miesiąca bez pracy w Poznaniu było 4,6 tysiąca zarejestrowanych osób.

Od początku roku liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski zmniejszyła się o pół tysiąca osób.

Od czerwca 2012 roku Poznań zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniach miast z najniższą stopą bezrobocia w Polsce. W czerwcu 2018 roku wyniosła ona 1,3%.

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny posiadał co najwyżej wykształcenie gimnazjalne, jednak taki sam odsetek osób poszukujących pracy był wśród osób, które ukończyły studia. Co szósta osoba bez zatrudnienia ma wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Największe problemy ze znalezieniem pracy mają ludzie młodzi i z krótkim stażem pracy – ponad 50% bezrobotnych ma staż pracy krótszy niż 5 lat.

Niemal co druga osoba zaliczana była do kategorii długotrwale bezrobotnych, natomiast co piąta posiadała uprawnienia do pobierania zasiłku.

Pod koniec miesiąca na jedną ofertę w Powiatowym Urzędzie Pracy przypadało pięć osób poszukujących zatrudnienia.