Rozpoczął się remont mostu Lecha

W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpoczął się remont północnej części mostu Lecha. Zostanie ona rozebrana i wybudowana od nowa. Ruch samochodowy wróci na nowy obiekt za półtora roku, na początku 2020 roku.

Teren mostu został przekazany wykonawcy już 2 lipca, ale zgodnie z warunkami umowy mógł on wyłączyć most z ruchu w momencie, w którym przystąpi do prac rozbiórkowych. Dzięki temu użytkownicy mostu przez cały lipiec mogli z niego korzystać, a dopiero kilka dni rozpoczęły się prace przygotowujące zmianę organizacji ruchu. W sobotę, 4 sierpnia, rozpoczną się prace związane z rozbiórką obiektu.

Chociaż przebudowa północnej nitki mostu Lecha obejmie obszar od skrzyżowania ul. Hlonda z ul. Bałtycką do skrzyżowania ulic Serbskiej i Lechickiej, to obszar oddziaływania tych robót będzie znacznie większy. Przebudowywany obiekt jest bowiem usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 92, którą odbywa się ruch tranzytowy przez Poznań – na linii Wschód-Zachód.

Informacje o zmianach organizacji ruchu oraz tablice wyznaczające objazdy na skrzyżowaniach i węzłach drogi krajowej nr 92 pojawią się po wschodniej stronie Poznania już w okolicach Konina, a po stronie zachodniej – w okolicach Nowego Tomyśla. Przewidziano, że objazdy będą odbywać się przez drogi ekspresowe S5 i S11, drogę krajową nr 25, a także drogi wojewódzkie nr 305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Organizacja ruchu na moście

Szczegółowe informacje na temat zmienionej organizacji ruchu i związaną z tym konieczności zmiany jezdni i pasów ruchu na przylegających do mostu skrzyżowaniach pojawią się na tablicach umieszczonych 150 m przed skrzyżowaniami ul. Hlonda z ul. Bałtycką oraz ul. Serbskiej i ul. Lechickiej. Całość robót oraz dojazdy do istniejącego obiektu są w zasięgu oświetlenia ulicznego.

Na samym moście Lecha przez cały okres trwania inwestycji ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się wyłącznie południową nitką, na której obecnie czynne są trzy pasy ruchu w jedną stronę, o szerokości 3,5 m każdy. Na okres czasowej organizacji ruchu po jezdni południowego obiektu odbywał się będzie ruch dwukierunkowy (dwa pasy w kierunku Czerwonaka, Swarzędza, Warszawy i jeden pas ruchu w kierunku Świecka). Pasy jezdni zostaną wydzielone przy pomocy odpowiedniego oznakowania. Ruch samochodowy wróci na nowy obiekt na przełomie stycznia i lutego 2020 roku, choć niektóre roboty, nie mające wpływu na przejezdność nowego mostu, będą odbywać się jeszcze do czerwca 2020 roku.

Podczas prowadzonych robót kierowcy wjeżdżający na most od strony ul. Lechickiej i Serbskiej będą musieli zwolnić do 30 km/h, by bezpiecznie zjechać na dwa prawe pasy prowadzące na wprost, w stronę ul. Bałtyckiej (dalej m.in. do Czerwonaka czy Swarzędza). Ze skrajnego prawego pasa, po pokonaniu mostu, będą mogli zjechać w ul. Hlonda.

Jadący od strony ul. Bałtyckiej  w stronę ul. Lechickiej i Serbskiej, również będą musieli przed wjazdem na most zachować ostrożność i zwolnić do 30 km/h.  Wjazd na most i jazda po nim będzie odbywała się jednym pasem. Po zjechaniu z mostu jeden pas ruchu rozszerzy się do trzech. Skrajny prawy pas będzie prowadził na wprost, by krótko potem przejść w dwujezdniową ul. Lechicką. Dwa lewe pasy służyć będą do skrętu w lewo w ul. Serbską.

Most sprzed ponad pół wieku

Północna część mostu była bardzo w złym stanie. Powstała na początku lat 50 ubiegłego stulecia i przez ponad 40 lat przejeżdżały po niej samochody w obu kierunkach. Przez ponad 60 lat nie przeszła gruntownego remontu, a jedynie drobne naprawy i wymianę nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową. Część południowa została wybudowana pod koniec lat 90.

Nowy most, o długości niemal 236 metrów, będzie nie tylko dostosowany do większych obciążeń, ale też wyposażony w trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m.

Inwestycja jest częścią zadania “Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano na ten cel 74,2 mln zł, ale konsorcjum które wygrało przetarg – sopocka spółka MOST oraz spółka KSH ze Śremu – zaoferowała wykonanie prac za 53 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 4.2. Kwota dofinansowania to ponad 51 mln zł.

W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na wykonanie prac. Konsorcjum zadeklarowało skrócenie terminów wykonania. Zgodnie z umową nowy most powinien być przejezdny na koniec stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych, nie mających już wpływu na ruch samochodowy, planowane jest na koniec czerwca 2020 roku.