Poznańska drogówka sprawdzi stan pojazdów rolniczych

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z Państwowym Inspektoratem Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu oraz pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w  Poznaniu już 31 sierpnia przeprowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa kierujących.  Podczas działań funkcjonariusze poddadzą kontroli stan techniczny ciągników i maszyn rolniczych, trzeźwość i posiadanie uprawnień kierującego.

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z Państwowym Inspektoratem Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu oraz pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w  Poznaniu już 31 sierpnia przeprowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa kierujących. 

Podczas działań funkcjonariusze poddadzą kontroli stan techniczny ciągników i maszyn rolniczych, trzeźwość i posiadanie uprawnień kierującego.