Tradycje Poznańskich Bambrów na liście Dziedzictwa Kulturowego

Bambrzy Poznańscy zostali wpisani na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Tradycje osadników z Bambergu została doceniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Potomkowie kolonistów niemieckich, bo o nich mowa, pojawili się w Polsce w 1719r. i osiedlili w Luboniu. Kolejni przybysze zamieszkali Dębiec i kolejne dzielnice Poznania. Uzyskali oni od miasta bardzo korzystne warunki i razem z polskimi chłopami mogli odbudowywać wsie. Mimo tego, że nie znali języka polskiego, bardzo szybko się zaaklimatyzowali, a co ważne ich szybkiej polonizacji przysłużyła się przynależność do kościoła. W końcu XIX wieku wśród katolickich mieszkańców wsi należących do Poznania nie było ani jednej osoby deklarującej narodowość niemiecką.

“Wpisanie na krajową listę bardzo nas cieszy, ale i mobilizuje do dalszego rozwoju. 20 lat temu, gdy zaczynałem działanie w Towarzystwie, nie przypuszczałem nawet, że doczekam tak ważnego momentu. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale motywacji nam nie zabraknie”

Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich

Co roku 1 sierpnia Stary Rynek zaprasza na święto bamberskie pod pomnik Bamberki. Stałym elementem tego widowiska jest odczytanie pierwszego kontraktu zawartego pomiędzy władzami lokalnymi Lubonia a przybyłymi osadnikami. To jednak nie jedyna możliwość zaprezentowania się Bambrów. Bamberki ubrane w tradycyjne stroje biorą udział w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała. Tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność samego Towarzystwa Bambrów Poznańskich podtrzymuje ich tożsamość grupową.

Jak dodaje Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania to ważny gest w roku przygotowań do jubileuszu Bambrów:

“300 lat temu władze miasta, wspólnie z biskupem poznańskim zadecydowały o zaproszeniu do miasta chłopów z państw niemieckich, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Poznania i wzbogacenia się jego mieszkańców. Osadnicy z Bambergu mieli własny język i tradycje, które zachowali dzięki mądrości i życzliwości poznaniaków i w efekcie wrośli w Poznań na zawsze. W 2019 roku, wspólnie z Towarzystwem zaprosimy gości z Bambergu do Poznania i okażemy naszą gościnność poprzez wsparcie licznych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, związanych z dziedzictwem bamberskim”

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

Przygotowania już rozpoczęto, dodatkowo planowany jest m.in. konkurs dla poznańskich studentów na nowe wzory pamiątek związanych z Bambrami.

“Krajowa lista zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego” prowadzona jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa od 2013 roku, liczy obecnie ponad 30 pozycji i jest elementem międzynarodowej ochrony dziedzictwa UNESCO zgodnie z postanowieniami zawartymi w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, ratyfikowaną przez Polskę w 2011 roku. Na liście znajdują się najważniejsze zjawiska dla wspólnot lokalnych i regionalnych w Polsce. Są tam m.in. krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, hafciarstwo kaszubskie czy tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, a od teraz również – tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.

Dzięki wpisowi na krajową listę, Towarzystwo Bambrów Poznańskich może ubiegać się o rejestr na światową listę.