Przygotowania do nowego roku szkolnego – kontrole policji i ZDM przy placówkach oświatowych

Pierwszy dzwonek w szkołach rozbrzmi już w najbliższy poniedziałek, dlatego w mieście i na terenie powiatu poznańskiego trwają ostatnie przygotowania i kontrole, mające na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego dotarcia na lekcje i powrotu do domu.

Funkcjonariusze Wydziału Drogowego KMP w Poznaniu, wraz z przedstawicielami ZDM, rodzicami uczniów i dyrektorami placówek kontrolują tereny przy placówkach oświatowych.

Bezpieczna droga do szkoły i domu to jeden z priorytetów społecznych. Sprawdzana jest infrastruktura drogowa wokół placówek, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz widoczność szczególnie przy przejściach dla pieszych. ZDM przycina zieleń i usuwa przeszkody, by poprawić bezpieczeństwo przy przekraczaniu jezdni.

Kontroli poddane są także urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. Sprawdzany jest ich stan techniczny.

Policja kontroluje drogi przy szkołach, przedszkolach i żłobkach, jednak szczególną uwagę poświęcają trasom prowadzącym do szkół podstawowych.