Odstąpienie od umowy pożyczki – kiedy i jak to zrobić?

Każdemu może przydarzyć się sytuacja, w której potrzeba nagłej gotówki zmusza do skorzystania z pierwszej lepszej oferty firmy pożyczkowej. Po kilku dniach i przemyśleniu sprawy znajdujemy jednak o wiele atrakcyjniejszą ofertę. Co zatem możemy zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli nie upłynęło więcej niż 14 dni od podpisania umowy pożyczki, każdy konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Takie rozwiązanie jest bezpłatne, jednak trzeba liczyć się z tym, że niektóre poniesione koszty nie zostaną zwrócone. Sprawdź, jak odstąpić od umowy, póki nie jest za późno.

Umowa pożyczki czyli patrz, co podpisujesz

Umowa pożyczki to najważniejszy element w procesie pożyczania. Dlatego też tak ważne jest, aby każdy pożyczkobiorca wiedział na co powinien zwrócić uwagę czytając umowę pożyczkową. Taka umowa regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Jak każdy taki dokument, powinna być sporządzona w określony sposób.  Najważniejsze elementy, które muszą być zawarte w umowie to:

  • Strony umowy, czyli określenie pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy
  • Opis przedmiotu umowy – czy jest to pożyczka ratalna, czy chwilówka
  • Koszty pożyczki
  • Czas trwania umowy
  • Termin oraz zasady zwrotu gotówki
  • Konsekwencje nieterminowej płatności
  • Odstąpienie od umowy
  • Podpisy stron umowy

Ważne – dla bezpieczeństwa każde zobowiązanie powyżej kwoty 500 zł powinno być sporządzone na umowie pisemnej. Na podstawie umowy ustnej o wiele trudniej dochodzić jakichkolwiek, ewentualnych roszczeń

14 dni na odstąpienie od umowy

Każdy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej zawarcia. Naturalnie nie musi podawać powodu swojej decyzji. Prawo do rezygnacji daje nam ustawa o kredycie konsumenckim. Nie ma znaczenia, z której firmy pożyczkowej skorzystał klient oraz czy była to pożyczka ratalna, czy tzw. chwilówka. Każdemu przysługuje takie samo prawo.

Ważne – jeżeli wniosek o odstąpienie od umowy składa się listownie, to liczy się data stempla pocztowego, a nie moment dostarczenia odstąpienia do firmy pożyczkowej

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

W celu odstąpienia od umowy pożyczki należy złożyć specjalny, pisemny wniosek z własnoręcznym podpisem. Firma pożyczkowa, w której dany klient zaciągnął pożyczkę zobowiązana jest do dostarczenia wzoru takiego wniosku w chwili podpisywania umowy. Przykładowo jeżeli dostarczenie umowy pożyczki odbyło się za pośrednictwem kuriera (jest to jeden ze sposobów, w jaki pożyczkodawcy weryfikują tożsamość klienta), to od niego klient otrzyma wspomniany dokument.

W formularzu odstąpienia od umowy powinien znaleźć się adres i nazwa pożyczkodawcy. Niekiedy taki wniosek dostępny jest również na stronie internetowej instytucji udzielającej pożyczki online.

Dokument taki najlepiej złożyć osobiście w siedzibie pożyczkodawcy. Można dodatkowo poprosić o kopię złożonego dokumentu. Jeśli jednak pożyczkobiorca nie ma możliwości osobistej wizyty, wniosek może dostarczyć również listownie.

Odstąpiłeś od umowy? Pamiętaj o zwrocie pożyczki

Naturalnie odstąpienie od umowy pożyczki online równoznaczne jest ze zwrotem pożyczonych pieniędzy. Maksymalny termin, do jakiego należy zwrócić dług, zapisany jest w podpisanej umowie. W sytuacji, gdy zwrot gotówki nastąpi później niż w wyznaczonym terminie, wniosek o odstąpienie od umowy jest anulowany. Dlatego tak ważne jest trzymanie się wyznaczonych dat.

Pożyczkobiorca za odstąpienie od umowy nic nie płaci. Nie oznacza to jednak, że nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych. Oprócz zaciągniętej kwoty, klient zobowiązany jest do zwrotu firmie pożyczkowej odsetek za okres korzystania z pożyczonych pieniędzy – od momentu podpisania umowy pożyczki do chwili odstąpienia od umowy.

Opłata przygotowawcza – sprawdź, czego jeszcze nie zwróci firma pożyczkowa

Oczywiście również firma pożyczkowa, w której dany klient zaciągnął pożyczkę zobowiązana jest do zwrotu niektórych poniesionych przez niego opłat. Mowa tu między innymi o pobranej prowizji. Pożyczkodawca na zwrot pieniędzy ma maksymalnie 14 dni.

Czego jednak firma pożyczkowa nie zwróci? Przede wszystkim opłaty przygotowawczej, czyli kwoty, którą pożyczkodawca musiał ponieść w celu sporządzenia umowy, sprawdzenia zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy itd. Ponadto instytucje pozabankowe nie muszą zwracać kosztów związanych z ewentualnymi opłatami notarialnymi.

Odstąpienie, rozwiązanie, a wypowiedzenie umowy

Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy to zupełnie inne pojęcia. W języku potocznym jednak często używa się tych określeń wymiennie.

Rozwiązanie umowy następuje na skutek porozumienia stron. Może odbyć się w dowolnym momencie i w przeciwieństwie do wypowiedzenia – za zgodą obydwu stron. Wypowiedzenie umowy natomiast może nastąpić w sytuacji, gdy jedna ze stron nie jest już zainteresowana przykładowo dalszym świadczeniem usług. Należy pamiętać, że złożenie wypowiedzenia w trakcie trwania umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, np. karami umownymi.

Odstąpienie od umowy natomiast może odbyć się w przeciągu 14 dni od dnia jej zawarcia i pozwala cofnąć skutki podpisanej umowy bez większych konsekwencji.

Pożyczka online? Podejmij decyzję świadomie

Wzięcie pożyczki online jest szybkie, proste i nikomu nie powinno sprawić większych trudności. Należy jednak pamiętać, że każda pożyczka to duże zobowiązanie. Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zatem podjęta świadomie. Tylko odpowiedzialne pożyczanie nie pozwoli wpaść w tarapaty finansowe.

W wyborze najatrakcyjniejszej oferty pożyczkowej pomogą takie narzędzia, jak rankingi i porównywarki. Dzięki temu pożyczkobiorca może oszczędzić czas na żmudnych poszukiwaniach najciekawszej oferty.

//