Coraz więcej odrestaurowanych zabytków

Miasto Poznań na prace konserwacyjne i modernizacyjne prowadzone w obiektach zabytkowych wydało od 2015 roku blisko 40 mln zł. Poznańskie ulice będą jeszcze piękniejsze, bo planowane są kolejne inwestycje.

Prace nie tylko służą zabezpieczeniu i konserwacji cennych budynków, ale również zdecydowanie poprawiają wygląd miejskiej przestrzeni. Możliwe jest to dzięki środkom, jakie miasto przeznacza na ten cel. Najwięcej w latach 2015-2018 wydano na remonty zabytkowych szkół. Na ten cel przeznaczono 21 mln. Po 7 milionów pochłonęły dotacje konserwatorskie w prywatnych obiektach zabytkowych i prace prowadzone w komunalnych kamienicach. 4 miliony kosztowało wyremontowanie zabytkowych budynków, w których swoje siedziby mają miejskie instytucje kultury. Nie zapomniano również o innych obiektach – poprawiony został wygląd m.in. cennych pod względem historycznym parków i cmentarzy.

Prowadzony jest także wieloletni program odnowy najbardziej wartościowych kamienic w centru miasta. Remonty przeprowadzono między innymi
w kamienicy przy ul. Ratajczaka 45 czy przy ul. Kantaka 8/9. Niedługo prac konserwatorskich i modernizacyjnych doczeka się kamienica przy ul. Św. Marcin 30, a następnie w wieżowcach ALFA. W tym roku wyremontowana zostanie także waga miejska na Al. Marcinkowskiego.

Poza centrum miasta prace przeprowadzone zostały m.in. w zespole szkół na ul. Cegielskiego, a także w szkołach podstawowych na ulicach Garbary, Berwińskiego, Słowackiego. Jednocześnie planowane jest m.in. wyremontowanie budynku przy ul. Paderewskiego 1, kamienicy u zbiegu ulic Ogrodowej i Krysiewicza czy kamienicy przy ul. Matejki 51.

Obecnie prowadzone są również prace nad przygotowaniem planu zagospodarowania i zmodernizowania terenów, które niegdyś służyły przemysłowi. Być może w niedalekiej przyszłości mieszkańcy Poznania zobaczą w nowej aranżacji przestrzennej takie obiekty jak m.in. Rzeźnia Miejska, zajezdnia tramwajowa na ul. Gajowej czy lokomotywowni przy ul. Kolejowej.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków zaangażowany jest w planowanie nowej zabudowy w pobliżu historycznych, zabytkowych obiektów.