Jak działają latarnie drogowe?

Działanie latarni jest ściśle związane z godzinami w jakimi wschodzi i zachodzi Słońce w danym dniu. Jesienią i zimą słońce pojawia się i znika za horyzontem w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, dlatego też godziny pracy oświetlenia są odpowiednio wydłużane.

Dla ustalenia godziny załączania i wyłączania latarni ulicznych kluczowe są pojęcia zmierzchu i świtu cywilnego. Jest to moment, w którym po zachodzie lub przed wschodem słońce znajduje się 6 stopni poniżej linii horyzontu. Wtedy słońce jest już niewidoczne, na dworze nie panuje jeszcze ciemność, ale naturalne światło przestaje wystarczać do normalnego funkcjonowania. Co ważne, czas pomiędzy zachodem słońca, a zmierzchem cywilnym oraz świtem cywilnym, a wschodem słońca nie jest stały i zmienia się w ciągu roku. Dokładne godziny uruchamiania i wyłączania latarni ulicznych regulują zegary astronomiczne, których działanie podlega okresowym kontrolom ze strony ZDM.

Latarnie przy poznańskich ulicach ustawione są w taki sposób, aby wiosną i latem załączały się na 15 minut przed zmierzchem cywilnym i wyłączały 15 minut po świcie cywilnym, czyli w momencie kiedy natężenie światła słonecznego jest wystarczające.

Natomiast w okresie jesienno – zimowym czas pracy latarni wydłużany jest o dodatkowe 15 minut rano i wieczorem. Oświetlenie załącza się więc na pół godziny przed zmierzchem cywilnym i wyłącza pół godziny po świcie cywilnym. Ma to szczególne znaczenie dla użytkowników dróg, ponieważ w półroczu letnim poranne i popołudniowe szczyty komunikacyjne przypadają w czasie, kiedy słońce jest wysoko na niebie, dzięki czemu prowadzący pojazdy mogą w pełni korzystać z naturalnego światła. 

Warto nadmienić, że w Poznaniu funkcjonuje ponad 45 tys. lamp ulicznych, a koszty ich utrzymania i zużywanej energii to blisko 20 mln złotych rocznie. Wydłużenie działania latarni w okresie jesienno-zimowym kosztuje ok. 300 tysięcy złotych.