Cztery uczelnie połączone wspólną historią

Cztery prestiżowe uczelnie w jednym z najbardziej znanych ośrodków akademickich w Polsce, połączone wspólną historią. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego wspólnie zainaugurowały wyjątkowy rok akademicki, w którym obchodzone jest stulecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wywodzą się te uczelnie.

Uniwersytet Poznański, wówczas Wszechnica Poznańska, powstał w 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W uroczystej inauguracji udział wzięły nie tylko władze, studenci i grono naukowe i pedagogiczne każdej z uczelni, ale także przedstawiciele władz miasta i samorządowych, parlamentarzyści, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także uznane w świecie naukowym autorytety.

Rektor UAM w swym przemówieniu podkreślił, że rozpoczynający się rok akademicki jest ważny nie tylko ze względu na wymiar rocznicowy i historyczny, ale także z uwagi na wchodzącą w życie nową i budzącą kontrowersje ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

„Czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy”

prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM

Rektorzy wszystkich uczelni podkreślali osiągnięcia Uniwersytetu Poznańskiego – zarówno w początkach swego istnienia, jak teraz, gdy przesłanie kontynuują cztery jednostki.

„Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość”

prof. dr hab. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

Podniosła uroczystość została niestety przerwana przez żart osoby, która powiadomiła służby o podłożonym w budynku ładunku wybuchowym. W czasie, gdy przemawiał minister Gowin, ogłoszono ewakuację i wyprowadzono wszystkich uczestników na zewnątrz. Po sprawdzeniu obiektu przez służby potwierdzono, że alarm był fałszywy. Sprawą zajęła się już policja.

Uroczystość została wznowiona po uzyskaniu od służb zgody na ponowne wejście do budynku. Minister Gowin nawiązał do sytuacji w swoim przemówieniu mówiąc, że „Uniwersytet jest wspólnotą rozumu, a rozum zawsze jest silniejszy niż głupota czy fanatyzm”.

Podczas uroczystości nie zabrakło także występów chórów akademickich, natomiast wykład inauguracyjny zatytułowany “100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk.