Miasto Poznań wystąpiło z wnioskiem do ministra o odebranie PKP terenu Dworca Głównego

Poznań chce przejąć teren Dworca Głównego. Miasto wystąpiło z wnioskiem do Ministra Inwestycji i Rozwoju o odebranie terenu Polskim Kolejom Państwowym m.in. z uwagi na niewywiązywanie się przez spółkę z zobowiązań dotyczących inwestycji.

Jak wyjaśnia Miasto, spółka PKP nie wywiązuje się ze zobowiązań, dlatego zdecydowano się podjąć kroki prawne w celu przejęcia terenu Dworca Głównego. Podkreślono także brak kontaktu ze strony PKP, mimo podejmowanych przez miejskie władze prób.

W informacji podanej przez Urząd Miasta można przeczytać, że pomimo wielu deklaracji dotyczących modernizacji dworca i zorganizowania udogodnień dla pasażerów spółka ich nie zrealizowała.

„31 grudnia 2017 roku upłynął czas na wykonanie postanowienia umowy partycypacyjnej z marca 2011 roku. Zgodnie z nią miała zostać wybudowana kładka dla pieszych biegnąca od centrum handlowego, wzdłuż istniejącego budynku dworca kolejowego, aż do ul. Głogowskiej (koło Dworca Zachodniego). Do dziś PKP nie zrealizowało tej umowy, choć inwestycja ta miała m.in. ułatwić dostęp do znajdujących się, w sporej odległości od nowego dworca, peronów 4-6.”

Hanna Surma, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta

Z uwagi na fakt, że teren, na którym znajduje się Dworzec ma charakter obszaru zamknięte, Miasto Poznań nie może podejmować samodzielnych działań z zakresu inwestycji i planowania.

Jak podaje Miasto, od ponad roku miejskie władze nie są zapraszane do udziału w posiedzeniach Zespołu Wojewody Wielkopolskiego ds. Poznańskiego Węzła Kolejowego. Korespondencja kierowana do decydentów w strukturze PKP także miała pozostawać bez odpowiedzi. Zdaniem władz Poznania, takie zachowanie jest „niezrozumiałe i budzi uzasadnione obawy”.

Miasto zwróciło się z wnioskiem do Ministra Inwestycji i Rozwoju o przejęcie przez Poznań terenu Dworca od PKP.

„Możliwość taką daje stanowisko zaprezentowane w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 lutego 2017 roku potwierdzone uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lutego 2018 r. Brak udokumentowania przez PKP prawa zarządu do nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. skutkuje tym że, przeszły one w tym terminie, z mocy samego prawa, na własność gminy. Z dokumentów dotychczas zgromadzonych przez Urząd Miasta wynika, że taki stan zaistniał w odniesieniu do terenu dworca. Zatem decyzja Wojewody Wielkopolskiego, stanowiąca podstawę wpisu PKP w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego, została wydana z rażącym naruszeniem prawa.”

Urząd Miasta Poznania

Zdaniem prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, przejęcie prawa do terenu jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na przywrócenie Dworca mieszkańcom i pasażerom.