Coraz więcej kradzieży pokryw i kratek studzienek kanalizacyjnych. To ogromne zagrożenie dla użytkowników dróg

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich wciąż często dochodzi do przypadków kradzieży pokryw studzienek kanalizacyjnych. Prowadzi to do dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców.

Jak podaje ZDM, od początku sierpnia skradziono na terenie Poznania 30 kratek i pokryw. To duży wzrost liczby tego typu zachowań.

Działania złodziei powodują ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Studzienki są głębokie na dwa metry – wpadnięcie w nią przez pieszego, rowerzystę czy nawet kół samochodu może prowadzić do poważnych wypadków.

Kradzieże to także ogromny problem finansowy – uzupełnianie braków to duży koszt nie tylko samych nowych pokryw, ale także zabezpieczenia dziury, jaka powstaje.

ZDM apeluje do mieszkańców Poznania o zgłaszanie nietypowych i podejrzanych działań przy infrastrukturze drogowej, które prowadzą osoby bez widocznych oznakowań z logiem służb drogowych, gazowych, kanalizacyjnych itp. Można zgłaszać to policji (tel. 997), straży miejskiej (tel. 986), na numer alarmowy (112) lub do Zarządu Dróg Miejskich (tel. 61 647 72 20, 45 oraz całodobowo: 61 661 44 02, mail: zgloszenia@zdm.poznan.pl).