Przed lotniskiem Poznań-Ławica poparli strajk pracowników PLL LOT

W piątek 26 października grupa Rozbrat oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zorganizowali przed lotniskiem Poznań-Ławica akcję informacyjną mającą na celu wsparcie strajku prowadzonego przez pracowników PLL LOT.

Strajk pracowników PLL LOT trwa od 9 dni. Skarżą się oni między innymi na ich zdaniem nieodpowiednie warunki pracy oraz przemęczenie spowodowane zbyt długim czasem wykonywania obowiązków służbowych. Zwracają również uwagę na fakt, iż wielu z nich pracuje w oparciu o tzw. umowy śmieciowe.

W związku ze strajkiem tylko w piątek 26 października odwołanych zostało 16 rejsów, w tym również międzynarodowych, których anulowanie generuje ogromne koszty. Samoloty PLL LOT nie przylecą do Warszawy między innymi z Toronto. Sam strajk uznawany jest przez LOT za nielegalny.

Strajkujący domagają się między innymi przywrócenia do pracy zwolnionej Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) oraz anulowania nagany, którą ukarany został Adam Reszot, przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT (ZZPK). Postulowane jest również zapewnienie bardziej sprawiedliwego i korzystniejszego dla pracowników systemu wynagrodzeń.

Swoje poparcie dla prowadzonej akcji postanowił wyrazić poznański Rozbrat oraz OZZ Inicjatywa Pracownicza. Przed wejściem do poznańskiego lotniska zebrała się grupa osób trzymających transparenty z napisami odnoszącymi się do prowadzonego strajku. Korzystającym z lotniska pasażerom wręczane były ulotki zawierające informacje dotyczące konfliktu pomiędzy pracownikami a władzami LOT-u.

Zebrane przed lotniskiem osoby trzymały w rękach również czerwone kartki, które, jak sami podkreślili, symbolicznie wręczają prezesowi polskiego przewoźnika.