Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich oficjalnie na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich już oficjalnie zostały wpisane na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Uroczyste wręczenie dyplomu nastąpiło podczas III Gali Niematerialnego Dziedzictwa w Warszawie.

Historia Bambrów Poznańskich sięga XVIII wieku o do dziś jest przypominana m.in. przez ich potomków i Towarzystwo Bambrów Poznańskich.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego to jedna z form ochrony dziedzictwa kulturowego wynikają z Konwencji UNESCO z 2003 roku. Ma charakter informacyjny i znajdują się tam zjawiska, które są w szczególny sposób ważne dla wspólnot lokalnych i regionalnych w Polsce. Prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Do tradycji kulturowych Bambrów Poznańskich zaliczono obchody Święta Bamberskiego, tradycję noszenia strojów bamberskich, działalność Towarzystwa Bambrów Poznańskich i udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała.

„To dla nas duże wyróżnienie, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. To bodziec i motywacja, by działać jeszcze intensywniej. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem do przyszłorocznego jubileuszu Bambrów.”

Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich

W przyszłym roku obchodzone będzie 300. rocznica wydania przez władze miasta odezwy do państw niemieckich o zasiedleniu i odbudowie wsi.