Szpital im. Degi z dofinansowaniem unijnym na rehabilitacje dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

„Ruch jest lekiem” – to zasada, która przyświeca lekarzom, rehabilitantom i specjalistom przypominającym o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna podczas i po chorobie. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, już wkrótce pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym ze Szpitala im Degi w Poznaniu będą mogli korzystać z szerszej oferty rehabilitacji i diagnostyki funkcjonalnej.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał dziś umowę z dyrektorem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w województwie wielkopolskim”.

Zarówno województwu, jak i lekarzom zależy na tym, by poszerzyć dostępność usług społecznych i zdrowotnym osobom chorym np. na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki kompleksowej terapii możliwe jest choć częściowe odciążenie opiekunów i rodziców takich osób.

Jak zauważają specjaliści, wczesna i kompleksowa rehabilitacja, która jest prowadzona regularnie jest niezbędna w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Szczególnie ważna jest terapia dotycząca zaburzeń chodu.

Dofinansowanie unijne dla projektu poznańskiego szpitala wyniesie 18 milionów złotych. Pozostały milion potrzebny do realizacji to wkład własny szpitala.

Jak zauważył dyrektor placówki podczas uroczystego podpisania umowy, „bezpośrednimi beneficjentami środków, które otrzyma szpital, są pacjenci chorujący na MPD, którzy przez najbliższe lata będą mogli korzystać ze skrojonego na ich potrzeby programu leczenia i rehabilitacji”.