Od 2 stycznia zapłacimy więcej za przejazd autostradą A2

Od 2 stycznia 2019 roku na płatnym odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin wzrosną opłaty dla pojazdów kategorii 2, 3 oraz 4. Zmiana stawek opłat dla pojazdów ciężarowych za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 będzie wprowadzona 2 stycznia 2019 roku o godz. 6.00 rano.

Stawki opłat dla pojazdów kategorii 1 (auta osobowe i motocykle) oraz kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) pozostają bez zmian.

Stawki za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, wynosić będą (ceny zawierają 23 proc. podatku VAT):

  • 31 PLN brutto – kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),
  • 47 PLN brutto – kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),
  • 73 PLN brutto – kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami).

Bez zmian w 2019 roku pozostają stawki opłat dla kategorii 1 (motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach) oraz kategorii 5 (pojazdy nienormatywne).

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony publicznej oraz milionów kierowców aut osobowych, zdecydowaliśmy o utrzymaniu w nadchodzącym roku dotychczasowych opłat za przejazd koncesyjną autostradą A2 dla pojazdów pierwszej i piątej kategorii. Motocykle i auta osobowe za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem zapłacą – tak jak do tej pory 20 PLN. Jednocześnie Zarząd AWSA podjął decyzję o pierwszej od czterech lat zmianie stawek za przejazd dla aut ciężarowych. Nowe stawki będą jednak zdecydowanie niższe od stawek maksymalnych, do których dopuszcza umowa koncesyjna. AWSA kształtuje swoją politykę w zakresie poziomu opłat w oparciu o realne koszty utrzymania autostrady, wieloletni plan inwestycyjny oraz koszty obsługi kredytów. Należy pamiętać, że całkowite ryzyko związane z ruchem i przychodami spoczywa jedynie na koncesjonariuszu – mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

Zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej, AWSA w pierwszej kolejności przeznacza pieniądze uzyskane z opłat za przejazd na podwyższanie jakości autostrady:

  • bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, w tym jej eksploatację,
  • ciężkie utrzymanie – wzmocnienie nawierzchni, remonty i modernizacje,
  • rozbudowę obwodnicy Poznania – poszerzenie o trzeci pas ruchu 16 km odcinka obwodnicy od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny, dobudowę i rozbudowę ekranów akustycznych (pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, początek prac wiosną 2019 roku),
  • spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

AWSA skutecznie zarządza projektem autostrady A2 i rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań wynikających z umowy koncesyjnej. W przeciwieństwie do autostrad publicznych, na których przejazdy dotowane są w ponad 60% z budżetu państwa, do zarządzanej przez AWSA autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina państwo i podatnicy nie dopłacają ani złotówki. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT. To oznacza, że opłat na autostradach koncesyjnych nie można porównywać ze stawkami na autostradach publicznych.