Cena prądu pozostanie bez zmian. Co z samorządami, które podpisały umowy po wyższych stawkach?

Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma zapobiec podwyżkom rachunków za prąd w 2019 roku. Finalnie, przyszłoroczne taryfy operatorów mają być na poziomie tych z czerwca 2018 roku. Ich ewentualne straty mają być pokryte ze specjalnie utworzonego funduszu na ten cel. To tworzy problem w przypadku umów już podpisanych przez niektóre samorządy, a które zakładały podwyżki.

“Ta ustawa w wersji z autopoprawką rozwiązuje tę kwestię, bo w prawdzie podstawa do renegocjacji umów zawarta jest w samym prawie zamówień publicznych, w sytuacji zmiany warunków, która tutaj jest ewidentna. Natomiast ustawodawca zachęcił dostawców, czy zobowiązał dostawców do tego, żeby uwzględnili te zmiany prawne także w cennikach, które obejmują zawarte już umowy. Czyli de facto, do renegocjacji umów. Natomiast te przepisy i ta zmiana dotyczą roku 2019, a umowy niektóre jednostki samorządu terytorialnego zawarły na dłużej niż na jeden rok”

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Zarządu Miast Polskich