Trzecia edycja programu zajęć antydyskryminacyjnych w Poznaniu rozpocznie się po feriach

Niedługo minie rok od wprowadzenia w Poznaniu programu zajęć antydyskryminacyjnych dla uczniów poznańskich szkół. Do tej pory skorzystało z niego już ponad 80 placówek, a do najbliższej, trzeciej już edycji zgłosiło się ponad 60.

Zajęcia z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji prowadzone są w ramach lekcji dodatkowych, a to, jak zostaną przeprowadzone decydują nauczyciele. Celem jest nauka o szacunku i tolerancji od najmłodszych lat. Podczas zajęć przedstawia się potrzebę kreowania wśród młodych ludzi takich postaw jak otwartość i akceptacja dla inności.

Szkoły mogą współpracować w zakresie lekcji z innymi instytucjami, fundacjami i organizacjami, które zajmują się wykluczeniom i przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Miejski program ruszył w lutym 2018 roku i od tego czasu udział w nim wzięło ponad 80 placówek. W lutym tego roku, po feriach zimowych, ruszy trzecia edycja, do której zgłosiły się 64 szkoły. Trwa weryfikacja wniosków. Tym razem, do programu zajęć, z uwagi na tragiczne wydarzenia z Gdańska, wprowadzony zostanie także temat mowy nienawiści.

“Liczba szkół, które chcą wziąć udział w programie z edycji na edycję jest coraz większa. Cieszę się, że nasi dyrektorzy i nauczyciele widzą potrzebę organizacji takich zajęć. Problem dyskryminacji, wyśmiewania się z innych, tak naprawdę dotyczy wszystkich szkół – nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. To, co się dzieje ostatnio w naszym kraju, pokazuje, że takie zajęcia są potrzebne. Powinniśmy edukować młodzież. Mówić o tym, co jest dobre, a co jest złe i jak należy z tym złem walczyć”

Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

W ubiegłym roku na zajęcia przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu z budżetu miejskiego przeznaczono 200 tysięcy złotych. Taka sama kwota zostanie wydana także w tym roku.

“Ucząc młodych ludzi szacunku i tolerancji, walczmy z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, także w internecie. To, co dzieje się obecnie w naszym kraju, pokazuje, że takie działania są bardzo potrzebne. Ważne, aby od najmłodszych lat uczulać dzieci na przejawy dyskryminacji, uczyć je szacunku i tolerancji dla osób o odrębnych przekonaniach, tradycji czy kolorze skóry. Lekcja, jaka zostanie im udzielona teraz, przyniesie efekty w przyszłości. Gdy dorosną będą wiedzieć, jak zachowywać się w kontaktach z ludźmi, którzy czasem trochę się od nich różnią lub mają inne poglądy.”

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania