Prezydent powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak powołał członków Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. Zajmą się oni polityką miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, a w skład Zespołu wejdą nie tylko urzędnicy, ale też wykwalifikowani eksperci.

Na czele Zespołu stanie Marta Mazurek, która niegdyś pełniła funkcję pełnomocniczki prezydenta ds. Przeciwdziałania wykluczeniom. Obecnie jest ona radną miasta. Wcześniej uzgodniono, że w składzie Zespołu znajdą się również urzędnicy, przedstawiciel Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz niezależni eksperci, którzy zostali wyłonieni w konkursie.
 
Jacek Jaśkowiak podkreśla, że zależy mu na tym, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Przy wybieraniu składu Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności kierowano się tym, żeby wspomogli go niezależni eksperci, którzy przyczynili się już do walki z wykluczeniem i dyskryminacją. Dodał, że już wcześniejsze działania sprawiły, że wiele miast chce brać przykład z Poznania.
 
Nowopowołany Zespół ma za zadanie wyznaczenie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałać dyskryminacji.
 
Jeśli chodzi o ekspertów, pojawiło się 16 zgłoszeń do konkursu. Spośród nich wybrano pięć osób, które musiały spełnić wyznaczone kryteria.
 
Skład Zespołu ds. Równości i Różnorodności prezentuje się następująco:
 
Reprezentantki strony społecznej:
– Marta Mazurek – radna Miasta Poznania, przewodnicząca zespołu;
– Ewa Gałka – przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, współzałożycielka oraz prezeska zarządu Stowarzyszenia PISOP.
 
Przedstawicielki i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych:
– Patryk Pawełczak – dyrektor Gabinetu Prezydenta, zastępca przewodniczącej zespołu (w latach 2008-2015 pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych);
– Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
– Iwona Matuszczak-Szulc – dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej;
– Przemysław Foligowski – dyrektor Wydział Oświaty;
– Agnieszka Krzyśka – starsza specjalistka ds. rozwoju kadr w Wydziale Organizacyjnym, członkini zespołu ds. wdrażania założeń Karty Różnorodności;
– Włodzimierz Kałek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 
Niezależne ekspertki, wyłonione w konkursie:
– Dr Jowita Wycisk – psycholożka i kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM;
– Dr Izabela Czerniejewska – specjalistka ds. uczniów i migrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, członkini Fundacji Centrum Badań Migracyjnych UAM;
– Dr Iwona Chmura-Rutkowska – adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM;
– Prof. Baha Kalinowska – Sufinowicz – doktorka habilitowana nauk ekonomicznych, profesorka nadzwyczajna w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania;
– Dominika Sadowska – prawniczka, trenerka z obszaru zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Strefie Różnorodności. Mediatorka w Polskim Centrum Mediacji i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.