Poziom bezrobocia w Poznaniu jest najniższy w kraju.

Według Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 4,2 tys. osób, czyli o 0,8 tys. mniej niż rok wcześniej. Na koniec miesiąca na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 138 kobiet. Połowa bezrobotnych należała do 2 grup wiekowych: do 30 r. życia lub powyżej 50 r. życia. Co piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku, a dwóch na pięciu zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.

Pracy w Poznaniu poszukiwało 309 osób z niepełnosprawnościami oraz 32 cudzoziemców. 16 zakładów pracy dokonało zwolnień grupowych 0,4 tys. pracowników. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy dysponował blisko 650 ofertami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 7 osób poszukujących zatrudnienia. Pracę podjęło blisko 0,4 tys. bezrobotnych, w tym 39 osób z niepełnosprawnościami.

Stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,2% i była najniższa w Polsce natomiast stopa bezrobocia w powiecie poznańskim. Ukształtowała się na poziomie 1,4%