Wizyta studyjna w poznańskiej spalarni

Władze Tych i Bielska-Białej złożyły w poniedziałek wizytę w Poznaniu, a jej celem było wymienienie się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Wraz z zastępcą prezydenta Poznania, Bartoszem Gussem, zwiedzili oni Instalację Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych.

Poznań ma duże doświadczenie w gospodarowaniu odpadami, a to coraz częściej staje się przykładem dla innych miast. Funkcjonującym w stolicy Wielkopolski systemem zainteresowały się Tychy oraz Bielsko-Biała, których przedstawiciele złożyli wizytę w celu lepszego zapoznania się z jego działaniem.
Obecni były prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, i jego zastępca, Przemysław Kamiński, zaś Tychy reprezentowała zastępczyni prezydenta miasta – Aneta Moczkowska. Przybyli również przedstawiciele magistratów i spółek z obu miast.
Władze dyskutowały na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Poznania i zwiedziły ITPOK, który stanowi rozwiązanie problemu odpadów komunalnych w Aglomeracji Poznańskiej – z dostarczonych tam odpadów produkuje się energię cieplną i elektryczną.