Rada Osiedla Stare Miasto chce rozdać 60 tysięcy złotych w ramach tegorocznej edycji staromiejskich grantów

W tym roku na dotacje w zakresie realizacji wydarzeń i działań kulturalnych Rada Osiedla Stare Miasto chce przeznaczyć 60 tysięcy złotych. Maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a w ciągu roku jedna organizacja może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20 tysięcy złotych. Działania muszą być realizowane w ciągu nie dłuższym niż 90 dni […]

W tym roku na dotacje w zakresie realizacji wydarzeń i działań kulturalnych Rada Osiedla Stare Miasto chce przeznaczyć 60 tysięcy złotych. Maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a w ciągu roku jedna organizacja może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20 tysięcy złotych.

Działania muszą być realizowane w ciągu nie dłuższym niż 90 dni w okresie od 15 lutego do 15 grudnia 2019 roku. Oferty mogą składać stowarzyszenia, fundacje, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne mające gwarantowane w swoich statusach zapisy o działaniach kulturalnych.

We wniosku powinien znaleźć się opis działań wraz z kosztorysem. Akcje mają być skierowane do mieszkańców osiedla Stare Miasto.

Oferty należy przesyłać od dnia 15 lutego 2019 r drogą mailową na adres: osiedle_staremiasto@poznan.um.pl

Wnioski, które zostaną zarekomendowane przez Zarząd Osiedla będą przekazane do Wydziału Kultury UMP do końcowej akceptacji i przygotowania umów.

Konkurs potrwa do wyczerpania środków finansowych.