Wyniki zleconej przez wojewodę kontroli w poznańskiej spalarni

W Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyniki inspekcji w Poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wykazały one, że działalność ITPOK nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza w stolicy Wielkopolski.

Trwający okres zimowy jest dość uciążliwy dla mieszkańców Poznania pod względem jakości powietrza. Miasto zmaga się z problemem smogu, a to wzbudziło wątpliwości co do działania niektórych firm i fabryk, a także Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Kontrola przeprowadzona w listopadzie i grudniu zeszłego roku wykazała jednak, że ITPOK w najmniejszym stopniu nie narusza wyznaczonych norm.
Wykonane działania zlecił wojewoda wielkopolski, a kontrolę przeprowadził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Choć mają one związek z dyskusją na temat jakości powietrza w Poznaniu, sprawdzenie funkcjonowanie ITPOK-u nie było nadzwyczajne i odbyło się w ramach rokrocznej kontroli.
Wyniki były bardzo optymistyczne, co podkreślono na konferencji prasowej. Kontrola dotyczyła obszarów gospodarki odpadami, emisji do powietrza, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej. W żadnym z wypadków nie wykazano jakichkolwiek wykroczeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na emisję pyłów, które wpływają na powstawanie smogu – PM10 oraz PM2.5. Ich emisja wyniosła odpowiednio 10,6Mg/rok i 5,3MG/rok, co w całym 2018 roku dało faktyczną emisję w wysokości zaledwie 583 kilogramów. Jest to 3% dopuszczalnego limitu. Przy tak niskiej emisji szkodliwych pyłów w zeszłym roku udało się wyprodukować 112 tysięcy MWh energii elektrycznej, co przełożyło się na pokrycie zapotrzebowania na energię dla ponad 130 tysięcy mieszkańców.
Zainteresowane osoby mogą na bieżąco śledzić wyniki monitoringu emisji gazów i pyłów online.