Żywa lekcja historii na deskach Teatru Wielkiego w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej

W ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej na deskach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się żywa lekcja historii. Spektakl przeniósł widownię w czasy dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawienie przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, policjanci oraz pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Zanim jednak wystawiono sztukę, widownia najpierw wysłuchała wystąpień prelegentów. I Zastępca Komendanta Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu insp. Roman Kuster podkreślał doniosłość wydarzenia, które rozpoczęło w Wielkopolsce obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Następnie podinsp. Jarosław Szemerluk z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przedstawił krótki rys historyczny Policji Państwowej.
Następnie uczniowie z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu wystawili spektakl pod tytułem „Jeden dzień ze służby Wiktora – przodownika Policji Państwowej”. Główny bohater sztuki, tytułowy Wiktor, to przodownik Policji Państwowej. Bohater spędza kolejny zwyczajny dzień, który okazuje się bogaty w zwroty akcji. Sama sztuka przedstawiła wiele szczegół służby policyjnej w tamtym okresie, które ukazały kwestie obyczajowe.
Podczas realizacji żywej lekcji historii przyświecały nam najwyższe cele takie jak szerzenie wartości patriotycznych, rozpowszechnianie wiedzy historycznej na temat Policji Państwowej oraz budowanie i wzmacnianie godnego, pozytywnego wizerunku policji, zarówno w środowisku policyjnym, jak i w społeczeństwie. Sztuka została stworzona w taki sposób, aby przybliżyć współczesnemu odbiorcy, szczególnie młodzieży, to co odległe, czasami już zapomniane, aby wydarzenia i ludzie ówcześnie żyjący nie wydawali się niezrozumiani i obcy – mówili twórcy przedstawienia.