Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontroluje najstarsze poznańskie kamienice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrole najstarszych poznańskich kamienic. Inspektorzy sprawdzają głównie stan techniczny budynków oraz sposób ich utrzymania.

Niektóre kamienice powstawały tuż po II wojnie światowej, a część z nich nawet wcześniej, dlatego należy szczególnie uważnie przyglądać się ich stanowi technicznemu. Regularne kontrole prowadzone są już od 12 lat i dotyczą ponad dwóch tysięcy budynków. W zeszłym roku skontrolowano 58 kamienic, głównie z inicjatywy pracowników PINB.
 
Inspektorzy zwracają uwagę na to czy właściciele lub zarządcy obiektów dokonują regularnie sprawdzenia stanu technicznego i wykonują konieczne przeglądy. Najczęstszymi problemami są ubytki tynków elewacji i łuszcząca się farba, uszkodzenia płyt i balustrad balkonowych, ubytki i pęknięcia w ścianach, korozja, uszkodzenia stolarki okiennej i drzwiowej, stopni i balustrad. Ponadto zauważono zagrzybienia i zawilgocenia, zły stan drewnianych stropów oraz niewłaściwy stan przewodów kominowych i pokrycia dachów. W zeszłym roku inspektorzy nie mieli zastrzeżeń w przypadku 15 sprawdzanych kamienic.
 
Lista komplikacji z biegiem czasu niewiele się zmienia, co świadczy, że nie wszyscy właściciele przykładają wystarczającą uwagę do konserwacji budynków. W zeszłym roku nieprawidłowości w stanie technicznym kamienic doprowadziły do 11 postępowań administracyjnych wzywających do ich usunięcia.