Uniwersytet Adama Mickiewicza ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego

W ramach konsorcjum ośmiu uniwersytetów EPICUR, UAM wspólnie walczy o unijny grant na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego. Sam pomysł utworzenia Uniwersytetu Europejskiego to z kolei inicjatywa prezydenta Francji Emanuela Macrona.

Macron w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci europejskich uniwersytetów, które będą posiadać wspólny program studiów, dyplomy czy prowadzących, którzy będą prowadzić zaawansowane badania naukowe. Uniwersytety Europejskie mają działać już od najbliższego roku akademickiego i docelowo do 2024 roku ma powstać 20 takich uniwersytetów.   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przystąpi do konkursu w porozumieniu EPICUR. Każda sieć, która wygra w unijnym konkursie może liczyć na maksymalnie 5 mln euro. partnerami UAM w konkursie są: University of Strasbourg (lider projektu, Francja), University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher institut für technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Wniosek o grant został złożony przez Uniwersytet Strasburski 28 lutego 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu na powołanie UNiwersytetów Europejskich nastąpi najprawdopodobniej latem.