Rozpoczęły się kolejne prace na poznańskim odcinku autostrady A2. Największe utrudnienia w rejonie węzła Poznań-Luboń

Dziś ruszają pierwsze prace na łącznicy na węźle Luboń związane z poszerzeniem poznańskiego odcinka autostrady A2. Plan zakłada, że jeszcze pod koniec roku kierowcy będą mogli jeździć trzypasmową obwodnicą Poznania.

W trakcie pierwszych dwóch weekendów marca prowadzono wstępne prace na odcinkach Zachód-Luboń. Wytyczano wtedy tymczasowe pasy ruchu. Rozpoczynające się dziś roboty mogą być nieco bardziej uciążliwe, bowiem wymagają tymczasowej reorganizacji ruchu na odcinku 155km+870 – 164km+100. Jednocześnie wykonywane będą prace między węzłami Poznań Zachód a Poznań Luboń.

Kolejny etap rozbudowa rozpocznie się w nocy z 17 na 18 marca. Wtedy ruszą prace na jezdni południowej w kierunku Warszawy oraz północnej – pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Komorniki. W tym wypadku kierowcy będą mogli skorzystać z pasa awaryjnego. Gorzej sytuacja może wyglądać na odcinku Poznań Komorniki-Poznań Luboń w kierunku Warszawy, gdzie pojazdy będą poruszały się wyłącznie pasem awaryjnym. Informacje o utrudnieniach w ruchu na odcinku Konin-Świecko można znaleźć na Twitterze AustostradaWlkp lub pod numerem 504 422 022.

Nominalnie Poznań ma zyskać nowoczesną, trzypasmową obwodnicę już pod koniec tego roku, cała inwestycja ma się z kolei zakończyć do połowy 2020 roku. Pomiędzy węzłami Poznań Zachód-Poznań Krzesiny powstanie trzeci pas ruchu i zmodernizowana zostanie nawierzchnia, który będzie lepiej przystosowana do większego natężenia pojazdów. Oprócz tego wykonane zostaną takie prace jak wymiana oświetlenia i barier ochronnych czy dobudowanie ekranów akustycznych. Na odcinku 27 kilometrów między Nagradowicami i Gołuskami zamontowane zostaną również tablice zmiennej treści, które na bieżąco będą informować o sytuacji na drodze.

Operacja jest bardzo skomplikowana, bowiem jest to pierwsza tak duża inwestycja prowadzona na autostradzie bez wstrzymania ruchu. W związku z tym kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na znaki drogowe. Podczas prac prędkość będzie ograniczona do 70 km/h. W miejscach, w których pojazdy będą poruszały się jedynie pasem awaryjnym, służby ratunkowe będą jeździły wydzielonym terenem budowy. Kierowcy proszeni się zatem, by nie zastawiać tego pasa i nie tworzyć tzw. korytarza życia. Uszkodzone pojazdy będą jak najszybciej usuwane z pasa ruchu przez odpowiednie służby.