Unia Metropolii Polskich zabrała głos w sprawie sytuacji nauczycieli

Wiele wskazuje na to, że ogólnopolski strajk nauczycieli ostatecznie dojdzie do skutku. O jego formie zdecyduje przyszłotygodniowe referendum, a tymczasem stanowisko w sprawie zajęli członkowie Unii Metropolii Polskich.

Nauczyciele domagają się od rządu podwyżek swoich pensji. Jak na razie rządzący przewidzieli dodatkowe środki na prowadzenie programów socjalnych, lecz nie pojawiły się konkretne deklaracje w kwestii systemu edukacji. Taki stan rzeczy przeszkadza nauczycielom, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i planują strajk.

Miasto Poznań zwiększyło procent, od którego zależne są różnego rodzaju dodatki do pensji, samorząd nie może jednak bezpośrednio wpłynąć na wysokość płac. Stanowisko w sprawie postanowili zatem wziąć członkowie Unii Metropolii Polskich, którzy wydali oświadczenie podpisane przez prezydentów Poznania, Warszawy, Gdańska, Katowic, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia.

„Nauczyciele to nasi pracownicy, ale w większości również nasi mieszkańcy i jako władze samorządowe widzimy ich trudną sytuację materialną w szerszym spektrum. Obserwujemy, że w ostatnich latach pogarsza się relacja wysokości wynagrodzeń nauczycielskich w stosunku do płac w innych sektorach gospodarki. Zmiany w prawie oświatowym wydłużyły również ścieżkę awansu zawodowego, co wiąże się z późniejszym osiąganiem wyższych gratyfikacji finansowych przez nauczycieli”

Unia Metropolii Polskich

„Samorządy terytorialne od wielu lat borykają się z problemem niewystarczającego finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkół, a w większości samorządów nie wystarcza na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sektora oświaty”.

Unia Metropolii Polskich

Podpisani prezydenci miast przyznają, że uważają postulaty nauczycieli za słuszne, a dotychczas proponowane rozwiązania nie pozwalają na oczekiwanie znaczącej poprawy sytuacji. Obawiają się, że w konsekwencji kadra pedagogiczna będzie się zmniejszać, co już teraz jest odczuwalne. UMP twierdzi również, że mimo braku zaproszenia do rozmów, Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się obarczyć odpowiedzialnością samorządy.
 

„Obserwujemy natomiast próbę przerzucenia na samorządy skutków zaniechań w tej sprawie na szczeblu rządowym. Obecna napięta sytuacja, grożąca strajkiem nauczycielskim, wymaga konkretnych pozytywnych propozycji skierowanych do nauczycieli ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Domagamy się rozpoczęcia szerokich, wielopłaszczyznowych rozmów o przyszłości oświaty w Polsce, z udziałem samorządów, w tym miast Unii Metropolii Polskich”

Unia Metropolii Polskich