Miliony na lotnisko Poznań – Ławica. Zmodernizowany zostanie terminal, droga startowa i drogi kołowania

O aż 47 milionów złotych zwiększy się kapitał zakładowy Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica. Decyzję o dokapitalizowaniu podjęło Zgromadzenie Wspólników. Środki pozwolą m.in. na modernizację terminalu, drogi startowej oraz dróg kołowania.

W procesie podwyższania kapitału zakładowego Spółki będzie uczestniczyło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Jest to element prowadzonych przez PPL działań mających na celu wspieranie perspektywicznych spółek, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PPL.

Decyzja została poprzedzona Testem Prywatnego Inwestora, który miał na celu potwierdzenie rynkowości transakcji, a także trwającymi wiele miesięcy negocjacjami i uzgodnieniami między PPL a Wspólnikami Samorządowymi Spółki (Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie).

“Bardzo dziękuję udziałowcom za wspólną pracę w interesie portu, która przynosi mu wymierne korzyści. Gratuluję również Zarządowi Spółki konsekwentnych i przynoszących biznesowe sukcesy trafnych decyzji oraz działań”

Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Dużą rolę w procesie przyznawania dodatkowych środków odegrała dobra współpraca pomiędzy udziałowcami w ostatnich trzech latach. Jak podkreśla PPL, dokonania poznańskiego lotniska wyraźnie wskazują, że konsekwentnie realizowane są działania mające na celu poprawę pozycji rynkowej i finansowej portu. Wskazano m.in. na fakt, że już w 2018 roku lotnisku udało się osiągnąć wyniki planowane na rok 2020, czyli obsłużenie ponad 2,4 miliona pasażerów.

Zaznaczono także, że w podsumowaniu ubiegłego roku, które przygotowało ACI, “Ławica” zajęła 2. miejsce w klasyfikacji portów obsługujących do 5 mln pasażerów. Poznański port został wyprzedzony jedynie przez Kutaisi.

Pozyskane środki finansowe pozwolą m.in. na modernizację terminalu, drogi startowej oraz drogi kołowania. Wdrożone zostaną również inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów.

 

autorka: A. Karczewska