Trwa ogólnopolski strajk nauczycieli

O godzinie 8:00 w całej Polsce, w tym także w Poznaniu rozpoczął się zapowiadany wcześniej bezterminowy strajk nauczycieli. Pedagodzy nie prowadzą zajęć i nie sprawują opieki nad dziećmi. Część szkół jest dziś zamknięta.

W Poznaniu udział w strajku zadeklarowało około 80% szkół i przedszkoli na terenie miasta. Część m.in. miejskich placówek, instytucji kultury, nauki i edukacji oferuje dziś dodatkowe zajęcia dla dzieci, by zapewnić im opiekę na czas strajku.

Część poznańskich placówek – szkół i przedszkoli – została zamknięta na podstawie zgody wydanej przez Wydział Oświaty. Zajęcia zawieszono w dniach 8-9 kwietnia, jednak dyrektorzy placówek oraz nauczyciele przypominają, że to nie oznacza, że strajk na pewno skończy się we wtorek.

Szkoły i przedszkola już wcześniej poinformowały rodziców, by nie przyprowadzali dzieci do placówek. Informacje o tym można znaleźć nie tylko w samych szkołach, ale także m.in. na stronach internetowych czy profilach rad osiedli lub społeczności lokalnych.

W niektórych placówkach, tam gdzie do strajku nie przystąpili wszyscy pedagodzy, nie odbywają się lekcje, ale jest sprawowana opieka dla dzieci, które pojawiły się w szkole.

W związku ze strajkiem Miasto Poznań uruchomiło specjalną infolinię pod numerem telefonu 61 88 88 680, gdzie w dni robocze, w godzinach 7:30-20:00 pracownicy Wydziału Oświaty oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego będą udzielać informacji na temat strajku (tego, jakie szkoły protestują oraz alternatywnej oferty zajęć dla dzieci). W tych samych godzinach, od poniedziałku do piątku, informacji rodzicom udzielać będą także pracownicy Poznań Kontakt – tel. 61 646 33 44.

Kuratorium Oświaty zapowiedziało, że około godziny 12:00 poda informacje dotyczące danych na temat protestu. Na razie zbiera je od dyrektorów szkół.