Strajk nauczycieli a egzaminy gimnazjalne. Co z uczniami, którzy nie mogli przystąpić do testów?

Strajk nauczycieli jest tematem, który jest szeroko komentowany w całej Polsce. Pojawiają się wątpliwości m.in. czy wakacje letnie dla uczniów będą zagrożone, a także jak wygląda rekrutacja dla tych uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów w wyznaczonym terminie.