Polityka Poznań Młodych 2025 wchodzi w życie

Rozpoczyna się wprowadzanie w życie Polityki Poznań Młodych 2025, czyli „Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. To dokument stanowiący swego rodzaju umowę pomiędzy Miastem a młodzieżą. To także jedna z podstaw poznańskiego programu EYC 2022, z którym Poznań walczy o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022.

„Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” to umowa społeczna, deklaracja między Miastem a młodzieżą. Przy jej powstawaniu udział brali sami zainteresowani, czyli młodzi ludzie mieszkający w Poznaniu. Wszystko po to, by w jak największym stopniu odpowiadała ich oczekiwaniom i potrzebom.

Jak podkreślają obie strony, zarówno Miasto Poznań jak i młodzież może sobie wzajemnie wiele zaoferować. W dokumencie wskazano pięć równoważnych priorytetów, które są dla młodzieży najważniejsze i z którymi się utożsamia. Należą do nich:

– „Miasto Aktywnych”
– „Miasto Elektromobilności”
– „Miasto Przyjaznej Przestrzeni”
– „Miasto Otwarte”
– „Miasto Talentów”

Każdy został dokładnie opisany przez młodych, którzy określili swoje oczekiwania, a miasto z kolei zdefiniowało swoje cele oraz to, w jaki sposób chce je osiągnąć.

Jak podkreśla Miasto, Poznań wielokrotnie stara się wspierać młodych ludzi, ich inicjatywy, a także projekty, które są skierowane do młodzieży, realizowane przez podmioty zewnętrzne. Fundowane są także nagrody i stypendia dla uczniów i studentów, organizowane są staże i praktyki dla studentów i absolwentów, a miasto prowadzi także doradztwo zawodowe.

„W ubiegłym roku uruchomiliśmy Fundusz Samorządów Uczniowskich, który umożliwia uczniom szkół średnich zyskanie środków z budżetu Miasta na wprowadzanie w życie własnych pomysłów. W nowej edycji konkursu dofinansowanie – 2 tys. zł – otrzymało 28 szkół. Dzięki temu można było organizować różne warsztaty i prowadzić projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały strefy wypoczynku dla uczniów.”

Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania

W Poznaniu działa także Młodzieżowa Rada Miasta, która niedawno po raz kolejny została uznana za najlepszą w Polsce.

Miasto jest cały czas otwarte na propozycje i pomysły młodych ludzi dotyczących np. działań na terenie Poznania lub potrzeb młodzieży. Można je przesyłać drogą mailową na adres rmwm@um.poznan.pl lub przez profil Młodzieżowej Rady Miasta Poznania na Facebooku.

Poznań walczy także o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022. Stolica Wielkopolski znalazła się w finale konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie. Z tego powodu, w Poznaniu prowadzony jest program EYC 2022, który w dużej mierze oparty jest właśnie na Polityce Młodych 2022.

„Tematem wiodącym poznańskiego programu EYC jest “Young City”, czyli miasto młodych ludzi i dla młodych ludzi. Chcemy, aby program odpowiadał na potrzeby i oczekiwania młodzieży, był tworzony dla nich i z nimi. Ma umożliwiać im zaangażowanie w życie miasta poprzez realizację własnych pomysłów społecznych, kulturalnych, sportowych czy biznesowych. Ważne, by edukował społecznie i wspierał w samorealizacji, angażował grupy z wykluczeniami społecznymi, otwierał przed młodymi ludźmi perspektywę europejską. Program EYC to nie tylko miejskie projekty skierowane do młodzieży, ale także projekty młodych, w których realizację włączy się Miasto. Już rozpoczęliśmy spotkania, podczas których dyskutowane są pomysły i oczekiwania młodzieży na 2022 rok.”

Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania

Broszura prezentująca Politykę Poznań Młodych 2025 dostępna jest online.