Poznań Poetów 2019 bez dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Już w przyszłym tygodniu w Poznaniu rozpocznie się festiwal Poznań Poetów. Będzie to już 9. edycja wydarzenia, które jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń naukowo-literackich w Polsce. Nie zabraknie gości specjalnych.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 14-18 maja w CK Zamek. W programie znalazło się ponad 20 wydarzeń, w tym m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla uczniów i studentów, koncert, sesja krytycznoliteracka, panele, dyskusje, konkursy, a także zawody łucznicze poeci kontra krytycy „w kwestii celności”. Nie zabraknie gości specjalnych zaproszonych przez organizatorów festiwalu.

„Warto zwrócić uwagę na spotkanie z młodymi poetami (“Wieczór debiutów”), przedpremierową prezentację wspólnego poematu Marcina Barana i Marcina Sendeckiego (“3 kwadranse wiersza “Koniec wakacji”), spotkanie z wybitnymi poetkami (“Liryka – Barbara Klicka, Klara Nowakowska, Marta Eloy Cichocka, Joanna Roszak) oraz na spotkanie z gośćmi z zagranicy, którymi będą: Serhij Żadan i Jurij Andruchowycz z Ukrainy, Miriam Van hee z Belgii oraz Ariko Kato z Japonii. Publiczność przyciągnie też z pewnością wieczór “Pod pozorem prozy”. Jego gośćmi będą: Dorota Masłowska, Marek Bieńczyk i Andrzej Stasiuk.”

Joanna Przygodzińska, kierownik zespołu ds. literatury CK Zamek

Tegoroczna, dziewiąta edycja Poznań Poetów poświęcona będzie 30-leciu przemian w Polsce. Tematem przewodnim będzie pytanie o młodość: „Młodość ocalona? Młodość ocalająca?”.

Podczas festiwalu odbędzie się także dwudniowe seminarium krytycznoliterackie “Nowe i (za)wracające – w poezji dzisiejszej”, którego uczestnicy skupią się głównie na najnowszym zjawiskom w liryce polskiej.

W trakcie festiwalu rozstrzygnięte zostaną też dwa konkursy poetyckie: Konkurs im. Klemensa Janickiego (na książkę poetycką) oraz “Sztuka kochania wiersza” – konkurs na interpretację wiersza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

Co ciekawe, tegoroczna edycja Poznań Poetów jest festiwalem partnerskim 4. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius.

W tym roku konieczne było wprowadzenie opłaty za wstęp. Powodem jest brak dotacji ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Karnet uprawniający do wstępu na wszystkie wydarzenia dostępny jest w cenie 10 złotych. Z zakupu karnetu zwolnieni są uczniowie i studenci.