Poznań świętuje 300. rocznicę przybycia Bambrów. Co zaplanowano w ramach obchodów?

Mija 300 lat odkąd do Poznania przybyli osadnicy bamerscy. Kultura Bambrów do dziś jest mocno kultywowana i podtrzymywana w stolicy Wielkopolski. Miasto Poznań wraz z Towarzystwem Bambrów Poznańskich, miejskimi instytucjami, UAM, a także organizacjami pozarządowymi planuje z tej okazji szereg wydarzeń związanych z obchodami rocznicy. Ich ogłoszenie zostało połączone z przekazaniem informacji o przyznaniu Towarzystwu Bambrów Poznańskich ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

Osadnicy z Bambergu przybyli do Poznania w XVIII wieku. Mieli oni zasiedlić i odbudować wsie, które w wyniku wojny i zarazy mocno się wyludniły i zostały zniszczone. Jedynym warunkiem dla przeniesienia się na ziemie wielkopolskie było zaświadczenie o wyznaniu rzymskokatolickim. Bambrzy osiedlali się na terenach dzisiejszego Dębca, Jeżyc, Bonina, Rataj, Wildy, Górczyna, Winiarach oraz Lubonia.

Poznańscy Bambrzy mieli duży wpływ na historię miasta i jego mieszkańców przez kolejne pokolenia. Choć bardzo szybko się zaaklimatyzowali, a polonizacja odbyła się sprawnie, to ich kultura i tradycje do dziś kształtują niektóre zachowania i tradycje poznaniaków.

O to, by tradycje bamberskie, a także ich historia były znane nie tylko w stolicy Wielkopolski dba przede wszystkim Towarzystwo Bambrów Poznańskich, wraz z Miastem Poznań i organizacjami pozarządowymi.

W ubiegłym roku tradycje bamberskie zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. 

W tym roku mija 300 lat odkąd pierwsi osadnicy z Bambergu przybyli do Poznania. Miasto chce świętować to wydarzenie, dlatego przygotowano z tej okazji szereg atrakcji i wydarzeń, które przedstawiono podczas konferencji prasowej. Rozpoczęto ją jednak od informacji o przyznaniu Towarzystwu Bambrów Poznańskich ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

“To bardzo prestiżowa nagroda. Dla tych, którzy zajmują się kulturą ludową jest tak ważna, jak dla pisarzy nagroda Nike. Przyznawana jest w 6 kategoriach. W tym roku do poznaniaków i poznanianek trafiają aż trzy nagrody. Towarzystwo Bambrów Poznańskich odbierze wyróżnienie w kategorii nagrody honorowej, a w kategorii dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów uhonorowano Elżbietę Krzyżaniak-Millerową oraz Agatę Skrukwę, badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o jego dorobku i kulturze ludowej.”

prof.Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

O nagrodę wnioskował Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Anną Weroniką Brzezińską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas specjalnej gali, która odbędzie się 30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Początek wydarzeń związanych z 300. rocznicą już podczas najbliższego weekendu, w ramach Nocy Muzeów. Zaplanowano szereg działań, w tym lekcji muzealnych i tańce bamberskie, które skierowane są zarówno do dzieci jak i dorosłych. Odbędą się one na terenie Muzeum Bambrów Poznańskich i Muzeum Etnograficznego. To jednak nie wszystko. Podczas Nocy Muzeów powstanie największy kornet bamberski na świecie, który będzie zdobił hol Muzeum Etnograficznego.

Podczas dorocznego Święta Bambrów, które odbędzie się w sierpniu, zaplanowano także inscenizację “Poznanie” w reżyserii Arlety Kolasińskiej. W niedzielę, 4 sierpnia, z Ostrowa Tumskiego na Stare Miasto przejszie korowód z przybywającymi do miasta Bambrami. Ma to symbolizować drogę osadników zarobkowych, którzy przybyli do Wielkopolski. Podobne wydarzenie odbędzie się również we wrześniu w Luboniu, gdzie w 1719 roku przybyli pierwsi osadnicy. Wydarzenie będzie odbywać się pod nazwą “Biba w Lasku”.

Kulminację obchodów zaplanowano jednak na październik. To właśnie wtedy odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, a w dniach 19-20 do stolicy Wielkopolski przybędzie z wizytą delegacja władz Bambergu, która weźmie udział w oficjalnych uroczystościach rocznicowych.

W ramach obchodów zaplanowano m.in. specjalny koncert w Auli UAM oraz szereg wydarzeń towarzyszących, w tym np. gra miejska, ściezka edukacyjna, spacery śladami Bambrów, wystawa plenerowa oraz wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie bezprecedensowa seria publikacji, planowanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Ukażą się między innymi poświęcona Bambrom Kronika Miasta Poznania, przewodnik po historii i zabytkach bamberskich autorstwa Anny Plenzler, powieść historyczna Marty Rausch (bazą będą wydarzenia z 1719 roku), a także inspirowany kulturą bamberską kalendarz i kolorowanka dla dzieci.