W Poznaniu będzie bezpieczniej. System monitoringu się rozwija

Na Winogradach zainstalowano i uruchomiono 13 kamer, które włączono do monitoringu miejskiego. W Poznaniu działa obecnie 735 urządzeń monitorujących bezpieczeństwo. W tym roku na rozbudowę i modernizację systemu przeznaczonych zostało ponad 3 miliony złotych.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne, dlatego w kolejnych latach będziemy kontynuowali działania rozbudowy monitoringu miejskiego. Kamery monitoringu, a jest już ich ponad 700 na terenie miasta, sprawiają że przestępczość w tych miejscach spada o kilkadziesiąt procent. Pomagają one także policji, a także innym służbom jak na przykład Straż Miejska, dochodzić sprawców wykroczeń lub przestępstw

 mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Nowe punkty kamerowe zainstalowano w parku Władysława Czarneckiego (przy osiedlu Przyjaźni) oraz na głównych skrzyżowaniach ulicy Murawa z ulicami Słowiańską i Winogrady, a także na rondzie Solidarności i skrzyżowaniu ulicy Winogrady i Armii Poznań. 13 kamer, w tym 10 obrotowych i 3 stałopozycyjne, stanęło dzięki współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z Radą Osiedla Nowe Winogrady Południe, Policją, Strażą Miejską, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową “Winogrady”.

– Na osiedlach winogradzkich funkcjonuje monitoring spółdzielni mieszkaniowej. Ten miejski jest ich uzupełnieniem w miejscach, gdzie dotychczas go brakowało, a o co apelowali mieszkańcy

– dodaje Małgorzata Dudzic-Biskupska, radna Miasta Poznania.

Instalacja nowych kamer w Parku Czarneckiego była możliwa dzięki zakończeniu w styczniu bieżącego roku budowy niezbędnej infrastruktury teletechnicznej.

Rozbudowa systemu na Winogradach jest częścią większego zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków budżetu Miasta na rok 2019. W ramach całego zadania do końca czerwca bieżącego roku w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania przybędą łącznie 52 nowe urządzenia.

Ze względu na jej wielkość rozbudowa realizowana jest dwuetapowo i obejmuje następujące obszary miasta Poznania: etap I – ul. Czechosłowacka, ul. Rybaki, Park Rataje, skrzyżowania ulic Jana Pawła II z ulicami Baraniaka i Kórnicką, Park Wodziczki oraz skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej, etap II – Winogrady, Osiedle Główna, ul. Głogowska i obszar Grunwaldu. Etap I zadania obejmujący instalację 22 kamer został zakończony 29 marca, natomiast zakończenie etapu II zaplanowano na koniec czerwca.

Aktualnie w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonują 735 kamery, w tym 334 obrotowe, 383 stacjonarne i 18 panoramicznych. Te ostatnie zlokalizowane są w miejscach uznanych za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów, przystanków komunikacji miejskiej oraz ciągów komunikacji pieszej i placów. Na jego rozbudowę i modernizację w tym roku przeznaczono ponad 3 mln zł.

Plany na 2019 rok

W planach na ten rok ujęta jest również realizacja budowy infrastruktury teletechnicznej, a następnie instalacja punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu na: os. Lotników Wielkopolskich, na Piątkowie oraz przy ulicy Piaskowej i Szyperskiej.

– Ten rok jest wyjątkowy w zakresie rozbudowy monitoringu wizyjnego w Poznaniu. W różnych obszarach miasta pojawi się ponad pięćdziesiąt kamer. Już zakończyliśmy inwestycję w rejonie ul. Czechosłowackiej. Objęliśmy m.in. monitoringiem Park Rataje i na Starym Mieście – zaznacza Michał Lemański, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Ponadto w oparciu o środki finansowe przekazane przez rady osiedli udało się zainstalować kolejne 3 mobilne punkty kamerowe – po jednym punkcie: na ul. Płockiej, w obszarze Strzeszyna (na terenie zielonym ograniczonym ulicami: Homera, Horacego i Owidiusza), a także na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice (na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej).

W przygotowaniu jest również instalacja mobilnych punktów przy placu zabaw na ul. Myśliborskiej, na skrzyżowaniu ulic Santockiej i Dąbrowskiego oraz w obszarze pomiędzy ulicami: Lemierzycką, Muszkowską i Sułowską.

Dzięki współpracy z radami osiedli zaplanowano również doposażenie głównych monitorowanych skrzyżowań na Ratajach w dodatkowe kamery panoramiczne zapewniające obserwację pełnej przestrzeni (360o), w celu zapewnienia rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych.

Stale rozbudowywany System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wymaga również ciągłego rozwoju pod względem programowym i sprzętowym, dlatego w roku bieżącym Miasto Poznań zaplanowało także aktualizację systemu zarządzania oraz wymianę części stanowisk operatorskich w sześciu całodobowych centrach oglądu, utworzonych w komisariatach policji, a obsługiwanych przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Mniej przestępstw

Przez ostatnie kilka lat spadł poziom przestępczości na terenie Poznania. W niektórych kategoriach w ciągu czterech lat zanotowano spadki o ponad 50 procent. Przykładowo liczba kradzieży (rzeczy cudzej, samochodów, z włamaniem i rozbójniczej) spadła z 9317 w 2014 roku do 4565 w roku 2018, a liczba bójek i pobić w tym samym okresie zmniejszyła się ze 127 do 69.

Ogółem liczba przestępstw (kradzieże, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia oraz uszczerbki na zdrowiu) spadła o 47 procent. Wzrosła z kolei wykrywalność przestępstw z 54% w 2014 do 58,4% cztery lata później. Nie jest to tylko zasługą monitoringu, ale jest on istotnym narzędziem pomocniczym zarówno w zapobieganiu, jak i wykrywaniu przestępstw i wykroczeń.

Obsługą monitoringu w Poznaniu zajmuje się Straż Miejska. W 2018 roku obserwatorzy ujawnili 9428 zdarzeń wymagających interwencji straży lub policji. Najwięcej, bo aż 4425 zdarzeń, miało miejsce w ścisłym centrum Poznania, na terenie działania KP Stare Miasto. Dla porównania: na terenie KP Nowe Miasto taki zdarzeń było 1455, KP Grunwald 1243, KP Wilda 906, KP Jeżyce 799 i KP Północ 600.

Na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu miejskiego zatrzymano 392 osoby, głównie posiadające substancje narkotyczne, sprawców rozbojów, pobić i kradzieży, uczestników bójek ulicznych oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Od początku stycznia tego roku (do 12 maja) operatorzy przekazali do policji lub straży miejskiej 2797 zgłoszeń.

Stare Miasto i Rataje monitorowane 

W zeszłym roku w Poznaniu zainstalowano i uruchomiono 32 nowe kamery. Łączny koszt ich budowy wyniósł 1,3 mln zł. Działania inwestycyjne podjęte w 2018 roku dotyczyły głównie obszaru Starego Miasta oraz Górnego i Dolnego Tarasu Rataj.

Wykonano modernizację monitoringu ul. Półwiejskiej – oprócz wymiany wysłużonych kamer obrotowych zainstalowano tam dodatkowo 7 nowych kamer stałopozycyjnych i 3 kamery panoramiczne, w celu minimalizacji obszaru niemonitorowanego. Monitoringiem wizyjnym objęto również podcienie nieruchomości Stary Rynek 52ab. Na Starym Mieście w I półroczu 2018 roku zakończono również budowę infrastruktury teletechnicznej, w tym instalację 3 słupów do kamer, na wyremontowanej ul. Rybaki.

Ponadto na koniec października 2018 r. dokonano odbioru kolejnego etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego w obszarze Dolnego i Górnego Tarasu Rataj. W 12 lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 5 na Dolnym Tarasie Rataj), łącznie zostało zainstalowanych 21 kamer, w tym: 13 obrotowych, 2 stałopozycyjne i 6 panoramicznych. M.in. na skrzyżowaniach ulicy Kurlandzkiej z ulicami: Szwajcarską, Bliźniąt i Chartowo, na głównych skrzyżowaniach ulicy Dymka z ulicami Szwajcarską i Chartowo, na skrzyżowaniach ulicy Baraniaka z ulicami: Katowicką i Inflancką, a także na ulicy Jurackiej przy pasażu handlowym “Beta”, u zbiegu ulic Orlej i Kukułczej oraz na skrzyżowaniach ulicy Wyzwolenia z Jastrzębią i Obrzyca.

Ponadto w oparciu o umowy zawarte w roku 2018, a finansowane ze środków budżetu Miasta na rok 2019, została wybudowana infrastruktura techniczna niezbędna do rozbudowy monitoringu na osiedlu komunalnym przy ulicy Nadolnik, na trasie od skrzyżowania ulic Krańcowej, Głównej, Gdyńskiej i Gnieźnieńskiej do wjazdu na Cmentarz Komunalny Miłostowo od ulicy Gnieźnieńskiej.

W analogiczny sposób realizowana jest również modernizacja wysłużonych kamer zainstalowanych wzdłuż ulicy Głogowskiej –  na jej skrzyżowaniach z ulicami: Berwińskiego, Krauthofera, Ściegiennego – i w obszarze Grunwaldu, w tym na skrzyżowaniach ul. Grochowskiej z ulicami: Marcelińską, Grunwaldzką, Rycerską. Przygotowano również infrastrukturę do instalacji nowych punktów przy ul. Dmowskiego.