Towarzystwo Bambrów Poznańskich odebrało Nagrodę Kolberga

Przedstawiciele Towarzystwa Bambrów Poznańskich odebrali pamiątkowe medale z podobizna Oskara Kolberga – patrona prestiżowej nagrody. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda Kolberga to prestiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest najlepszym badaczom i popularyzatorom kultury ludowej. 30 maja, podczas uroczystej gali w Warszawie, aż trzy nagrody trafiły do poznaniaków.

Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione w kategorii nagrody honorowej za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji bamberskich w naszym mieście. W kategorii dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów uhonorowano Elżbietę Krzyżaniak-Millerową oraz Agatę Skrukwę, badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o jego dorobku i kulturze ludowej.

“Cieszę się, że tak ważna nagroda trafia do poznaniaków. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że trafiło do Towarzystwa Bambrów Poznańskich w wyjątkowym czasie. Poznań świętuje w tym roku 300. rocznicę przybycia osadników bamberskich do miasta. Kulminacja obchodów będzie w październiku, gdy do stolicy Wielkopolski przyjedzie delegacja władz Bambergu.”

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

Towarzystwo Bambrów Poznańskich jako samodzielnie Stowarzyszenie powstało w 1996 roku, przy wydatnej pomocy prof. Marii Paradowskiej – etnolożki, badaczki i znawczyni dziejów osadnictwa bamberskiego. Od 1993 roku działało jako Koło Bambrów Poznańskich przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania. W 2003 roku powstało Muzeum Bambrów Poznańskich, w którym regularnie odbywają się lekcje muzealne, spotkania i wydarzenia kulturalne promujące dzieje Bambrów.

Członkinie i członkowie Towarzystwa pielęgnują tradycje i pamięć dotyczącą potomków dawnych osadników przybyłych w XVIII z okolic Bambergu we Frankonii. Osadnicy zamieszkiwali wsie położone wokół Poznania, które z czasem zostały włączone w granice miasta (Jeżyce, Wilda i Górczyn od 1900 r. oraz Dębiec, Bonin, Winiary i Rataje od 1925 r.) oraz miasto Luboń. To właśnie do Lubonia przybyło pierwszych kilkanaście rodzin.

Towarzystwo zostało w 2009 roku wyróżnione Europejską Nagrodą Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski za działania na rzecz integracji europejskiej porozumienia między narodami. Z kolei wysiłki podejmowane na rzecz podtrzymywania tradycji i edukowania w zakresie wielokulturowości miasta zostały docenione w 2018 roku, kiedy to decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego “Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich” zostały wpisane na Krajową listę zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Agata Skrukwa ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a w maju 1962 roku została zatrudniona w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (obecnie Instytut im. Oskara Kolberga), kierowanej przez profesora Józefa Bursztę. Przygotowała do druku kilkanaście tomów “Dzieł wszystkich” – wspólnie z Elżbietą Miller. Jest autorką wielu innych artykułów i prac dotyczących literatury ludowej oraz popularnej biografii Oskara Kolberga. Z pasją zajmuje się też propagowaniem wiedzy o autorze “Ludu…” i kulturze ludowej. Nie przerwała swojej działalności mimo przejścia na emeryturę w 1997 roku. Jest nauczycielem i wzorem dla młodszych pokoleń badaczy. W Roku Kolberga 2014 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Elżbieta Krzyżaniak-Millerowa od 1945 roku jest mieszkanką Poznania. W 1963 roku ukończyła filologię polską na ówczesnym Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W lecie tego samego roku podjęła pracę w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. Przygotowała do druku kilkanaście tomów “Dzieł wszystkich”- wspólnie z Agatą Skrukwą. Ponadto była też redaktorem kilkunastu innych tomów. Jest też autorką wielu innych artykułów i prac dotyczących literatury ludowej; na podstawie materiałów Kolberga opracowała wybór bajek zatytułowany “Aż tu nagle…”. W Roku Kolberga 2014 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Nagroda Kolberga przyznawana jest w 6 kategoriach: Nagroda dla twórców ludowych; Nagroda dla twórców zajmujących się literaturę ludową, dla pisarzy i poetów; Nagroda dla kapel ludowych; Nagroda dla zespołów folklorystycznych; Nagroda dla działaczy społeczno-kulturalnych, którzy popularyzują ludową twórczość artystyczną, a także dla badaczy i naukowców podejmujących w swych pracach tematykę polskiej kultury, sztuki ludowej i folkloru; Nagroda dla instytucji (w tym muzeów) zasłużonych dla rozwoju sztuki ludowej i folkloru w Polsce.