W poznańskim szpitalu powstaje Centrum Technologiczne Wspomaganej Rehabilitacji

W Szpitalu Klinicznym im. Degi w Poznaniu powstaje Centrum Technologiczne Wspomaganej Rehabilitacji, w którym będzie prowadzona m.in. rehabilitacja przy użyciu wirtualnej rzeczywistości. Skorzystają na niej przede wszystkim pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Na terenie szpitala powstanie osobny obiekt, w którym prowadzona będzie diagnostyka i rehabilitacja przy użyciu najnowocześniejszych i zrobotyzowanych technologii. Pomieszczenia mają być przyjazne dzieciom i wzbudzające w nich poczucie bezpieczeństwa.

W ramach programu, pacjenci poddawani są szerokim specjalistycznym konsultacjom i badaniom, a następnie rozpoczyna się rehabilitacja, składająca się z ćwiczeń ogólnousprawniających, a także sesji terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii, takich jak np. egzoszkielet, wirtualna rzeczywistość i bieżnie podwieszane.

Centrum ma być gotowe na przełomie sierpnia i września. Inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu “Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Choć obiekt jeszcze jest w trakcie powstawania, to w szpitalu już teraz prowadzona jest rehabilitacja w ramach projektu.

W ciągu trzech lat w ramach programu z rehabilitacji skorzysta około 900 dzieci z Wielkopolski. Metoda przeznaczona jest dla dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5-21 lat, których stan pozwala na tego typu rehabilitację.

Wartość projektu wynosi 19,3 mln złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich sięga niemal 18,3 mln złotych.