Jak wyglądają prace przy budowie dróg rowerowych na ul. Grunwaldzkiej?

Jeszcze w tym roku będzie można korzystać z nowych dróg rowerowych na ul. Grunwaldzkiej. Obecnie prace odbywają się na wszystkich zaplanowanych odcinkach, które razem stworzą trasę, o którą od kilku lat apelowali miłośnicy podróży po Poznaniu jednośladem. Jak obecnie wygląda stan prac przy inwestycji?

Po zakończeniu prac Enei na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej rozpoczęto prace związane z budową drogi rowerowej. Obecnie kończy się układanie kamiennych krawężników i trwają prace przygotowujące teren do ułożenia nowej nawierzchni.

Na pozostałych trzech odcinkach ułożono już masę bitumiczną i wykonano chodniki wraz z krawężnikami.

W tym tygodniu w okolicy ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego prowadzone będą prace kanalizacyjne, podczas których budowane będą wpusty deszczowe. By zminimalizować utrudnienia w ruchu, będą one wykonywane w nocy. Nie wpłynie to zatem na zmianę organizacji ruchu w tym rejonie.