Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetem Europejskim. Dostanie duży grant

Konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi UAM, jest w gronie pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich – podała w środę, 26 czerwca, Komisja Europejska. “Cieszę się, że UAM jest partnerem w sieci utworzonej przez 8 uniwersytetów, która znalazła się w gronie laureatów konkursu UE. To z jednej strony docenienie naszej pozycji wśród europejskich uczelni, a z drugiej mocna podstawa dla przyszłych planów i działalności” – mówi JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Spośród 54 wniosków wyłoniono 17 Uniwersytetów Europejskich, które tworzy 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich, na podstawie oceny przeprowadzonej przez 26 niezależnych ekspertów zewnętrznych, w tym rektorów, profesorów i naukowców, mianowanych przez Komisję Europejską.

UAM ubiegał się o unijny grant na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w konsorcjum ośmiu uniwersytetów – EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Partnerami UAM są:

1) University of Strasbourg (lider projektu), (Francja);

2) University of Amsterdam (Holandia);

3) Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy);

4) Karlsruher institut für technologie (Niemcy);

5) University of Haute‐Alsace (Francja);

6) University Bodenkultur Wien (Austria);

7) Aristotle University of Thessaloniki (Grecja)

Łączny budżet dla pierwszych 17 konsorcjów to 85 mln euro. Każdy sojusz otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat, aby rozpocząć wdrażanie swoich planów i utorować drogę innym instytucjom szkolnictwa wyższego w całej UE.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

“Cieszę się, że widzę ambicje pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich, które będą stanowić wzór do naśladowania dla innych w całej UE. Pozwolą one następnym pokoleniom studentów doświadczyć Europy, studiując w różnych krajach. Jestem przekonany, że ta inicjatywa, kluczowy element europejskiego obszaru edukacji, będzie prawdziwą zmianą w szkolnictwie wyższym w Europie, zwiększając doskonałość i integrację.”

Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu