Wczoraj odbyła się Uroczysta sesja Rady Miasta

Tradycyjnie 29 czerwca, w święto patronów Poznania, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania odebrał Andrzej Wituski. Podczas sesji wręczono też tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania oraz nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

Tegoroczna uroczysta sesja Rady Stołecznego Miasta Poznania nie odbyła się, jak co roku, w Ratuszu, ale w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. 

W kwietniu okazało się, że ratusz poznański rozpoczął remont, który potrwa trzy lata. Szukaliśmy miejsca w przestrzeni miejskiej, ważnej dla Poznania i ostatecznie zdecydowaliśmy się na tę przepiękną salę poznańskiego Bazaru. Jest ona nieodległa od siedziby samorządu, a jednocześnie ważnym miejscem w historii naszego miasta. Wystarczy wspomnieć chociażby pobyt tutaj w grudniu 1918 roku Ignacego Paderewskiego .Ostatni rok jest znaczący jeśli chodzi o rocznice: odzyskanie niepodległości, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, pierwsza sesja Rady Miasta Poznania, a także powstanie Uniwersytetu Poznańskiego. Niedawno obchodziliśmy również 20. rocznicę Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca. Wszystkie te daty i rocznice łączy niezłomne dążenie Polaków do wolności i niepodległości. Ich doświadczenie uczy, że w ciężkich czasach potrafimy stawać razem w obronie godności i suwerenności. Mamy co prawda różne poglądy i postawy życiowe, ale tych trudnych chwilach potrafimy wspierać się nawzajem. Skoro umieli tak postępować nasi poprzednicy, to zadajmy sobie pytanie, czy nie jest to również wyzwanie dla nas wszystkich. Uczmy się szanować naszą wzajemną odmienność, w sporach szukajmy rozwiązań, roztropnie dbajmy o naszą wspólnotę

wyjaśnił na początku Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, w oficjalnym przemówieniu podziękował radnym, nagrodzonym poznaniakom i wszystkim mieszkańcom miasta.

Obecnie nasze życie publiczne obfituje w różnego typu emocje. Areną burzliwych dyskusji bywa też Rada Miasta Poznania. Spieramy się w niej, ale różnice zdań są nieodłącznym elementem samorządowej rzeczywistości. Choć to na tym właśnie często koncentrują się przekazy medialne – nie dominuje to w naszej pracy na rzecz miasta. Dzisiejsza uroczystość stanowi dobrą okazję, aby podkreślić, że istota naszych działań skoncentrowana jest wokół bardzo pozytywnych wartości. Są nimi współpraca, nieustanne dążenie do porozumienia w sprawach dla poznanianek i poznaniaków istotnych. Korzystając z dobrodziejstw wolności i samorządności – jeśli jeszcze mamy taką możliwość – realizujemy wspólny cel, którym jest stałe ulepszanie miasta, aby każdy, niezależnie od statusu społecznego czy poglądów czuł się w nim dobrze – podkreślał Jacek Jaśkowiak. – Wczoraj obchodziliśmy sześćdziesiątą trzecią rocznicę Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Ten wolnościowy zryw był pięknym przykładem dążenia do obrony wspólnych praw obywatelskich. Ponad podziałami, w imię podstawowych i zarazem szczytnych wartości. Akceptujmy więc to, że jesteśmy różni, że mamy odległe poglądy polityczne i odmienne pomysły na zarządzanie miastem. Jednocześnie szanujmy również to, że Radzie Miasta Poznania swoje odzwierciedlenie znajduje silny mandat społeczny. Chcemy rozwijać Poznań, dlatego nasze siły pragniemy skoncentrować na wprowadzaniu twórczych zmian. Chcemy to robić wspólnie z opozycją i jesteśmy otwarci na jej konstruktywną krytykę. Przed nami cztery i pół roku wspólnej pracy na rzecz naszego miasta. Liczę, że pomimo dzielących nas różnic, nieuniknionych sporów i dyskusji będziemy potrafili ten czas efektywnie wykorzystać. Przed nami także okres wyborów bardzo istotnych także dla samorządów. Przede wszystkim jednak róbmy swoje

zakończył przemówienie prezydent Poznania.

Honorowym Obywatelem Miasta Poznania w 2019 roku został Andrzej Wituski – były prezydent Poznania. Rządził miastem w trudnych czasach przemian ustrojowych, w latach 1982 – 1990. Do najważniejszych przedsięwzięć Andrzeja Wituskiego należy powołanie do życia Polskiego Teatru Tańca i orkiestry Amadeus. Zabiegał też o odnowienie i uporządkowanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Najważniejsze decyzje, z czasów jego prezydentury, o charakterze gospodarczym i infrastrukturalnym, to przede wszystkim budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz kompleksu jeziora Maltańskiego. 

Tytuły i statuetki Zasłużonych dla Miasta Poznania 2019 otrzymały cztery osoby oraz jedna instytucja: Izabella Gustowska, Juliusz Kubel, Marek Rezler, Leonard Szymańskii Aeroklub Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej

Izabella Gustowska – poznanianka, członkini grupy “Od Nowa” i prowadząca Galerię ON. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Artystka pokazywała swoje prace także w ramach wystaw zbiorowych Jej działalność, zarówno w sferze twórczości własnej jak i w pedagogicznej, kreuje od lat wizerunek Poznania, jako miasta przyjaznego sztuce i młodym artystom. 

Juliusz Kubel – znawca i popularyzator poznańskiej gwary, radiowiec. Autor wielu słuchowisk i opowiadań. To między innymi dzięki niemu słuchacze poznańskiego radia mogli słuchać audycji i opowiadań Starego Marycha. W ostatnich latach Juliusz Kubel sięgnął po gwarę poznańską w niezwykle nowatorski sposób. Napisał gwarą dla Teatru Muzycznego w Poznaniu libretto operetkowe “Wesele Figlary” i przełożył na język gwarowy “Małego Księcia” oraz “Kubusia Puchatka”. 

Marek Rezler – historyk wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Napisał ponad 20 książek i 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego. Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania. Prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne, w tym od ponad dwudziestu lat lat comiesięczne spotkania na temat dziejów Poznania organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania w salach Urzędu Miasta.

Leonard Szymański był m.in. współorganizatorem wolnych związków zawodowych w Regionie Wielkopolska i wiceprzewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego w “Wiepofamie”. Wraz z dr. Bogdanem Szelągowiczem opracował konstrukcję aparatu płucoserce, które wykonane zostało w “Wiepofamie” i przekazane Klinice Chirurgii. Dziecięcej w Poznaniu. Korzystając z tego urządzenia pomyślnie przeprowadzono około pół tysiąca operacji. W wyborach 4 czerwca 1989 roku uzyskał mandat posła na Sejm z listy Komitetu Obywatelskiego. W 2012 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odznaczenia Polski. 

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej jest pierwszym polskim aeroklubem i historycznym spadkobiercą organizacji lotniczych działających w Poznaniu od 1919 roku: Aeroklubu Polskiego, Związku Lotników Polskich, Wielkopolskiego Klubu Lotników, Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego oraz reaktywowanego po wojnie, w roku 1945, Aeroklubu Poznańskiego. 

Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Michał Michałowski, doktor habilitowany, astronom w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Badania Michała Michałowskiego koncentrują się na tzw. materii międzygwiazdowej w odległych galaktykach, czyli na gazie i pyle znajdującym się pomiędzy gwiazdami. Jest to ważny składnik galaktyk, ponieważ stanowi paliwo do formowania nowych gwiazd.

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał  Paweł Grobelny – doktor, wykładowca, projektant, kurator wystaw, specjalista w zakresie projektowania przestrzeni publicznej. Jego realizacje znajdują się w przestrzeniach publicznych takich miast, jak Bruksela, Budapeszt, Paryż, Strasburg, Szanghaj, ale także w Poznaniu (m.in. ławka w parku Stare Koryto Warty na Chwaliszewie). 

Nagrodą Sportową Miasta Poznania został uhonorowany Józef Ślusarek, trener klasy mistrzowskiej w gimnastyce. Był współzałożycielem, a do 2002 roku jest dyrektorem Klubu Sportowego AZS-AWF Poznań. Wychowawca i trener wielu sportowców, którzy zdobywali medale na arenie polskiej i międzynarodowej.