Jutro wyniki rekrutacji do szkół średnich. Kuratorium Oświaty w Poznaniu uspokaja

We wtorek rano zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do szkół średnich w Wielkopolsce. W związku z reformą oświaty i podwójnym rocznikiem w szkołach, tegoroczna rekrutacja wzbudza ogromne emocje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Z uwagi na o wiele większą konkurencję, nastolatkowie obawiają się, że stracili szansę na wymarzoną szkołę. Kuratorium Oświaty zapewnia, że miejsc nie zabraknie – ale nie ma gwarancji, czy w tej szkole, do której chcą dostać się uczniowie.

Jak informuje Kuratorium w całym województwie w szkołach średnich przygotowano więcej miejsc niż jest absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Tych pierwszych jest 36 245, natomiast drugich 34 515, czyli łącznie 70 760. Tymczasem miejsc w szkołach jest 74 233, w tym 38 018 w szkołach ponadpodstawowych oraz 36 215 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wynika z tego, że każdy uczeń powinien dostać się do szkoły średniej przeznaczonej dla swojego toku nauczania. Kuratorium przypomina jednocześnie, że rekrutacje prowadzone są osobno dla obu trybów – zarówno dla tych, którzy kończyli ośmioklasową szkołę podstawową jak i dla tych uczących się w systemie 6+3.

Uczniowie podkreślają jednak, że nie boją się o miejsce w “jakiejkolwiek” szkole, a o to, że przez podwójny rocznik, nie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Choć rekrutacja, klasy i podstawy programowe są różne, to szkoły przygotowały określoną ilość miejsc, rozdzieloną na poszczególnych absolwentów. Młodzież zwraca uwagę na fakt, że szkoła, która do tej pory miała np. 4 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów, w tym roku nadal ma 4 klasy, ale z podziałem na 2 dla absolwentów szkół podstawowych i 2 dla absolwentów gimnazjów. Oznacza to, że zarówno ci pierwsi jak i ci drudzy mają mniejsze szanse na dostanie się do danej placówki.

Część absolwentów boi się, że brak możliwości uczenia się w wybranej przez siebie placówce będzie miało wpływ na ich dalsza edukację, w tym przygotowanie do matury, a następnie wynik, który zadecyduje o tym, czy dostaną się na wymarzone studia. Obawy mają również uczniowie z mniejszych miejscowości, dla których liceum czy technikum w większym mieście było do tej pory nadzieją na m.in. lepiej wyposażone klasy czy większą ilość zajęć dodatkowych.

Wyniki rekrutacji dla Wielkopolski zostaną ogłoszone we wtorek, o godzinie 10:00. Uczniowie dowiedzą się wówczas czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia w danej szkole. Po złożeniu dokumentów będą dopiero mieli status przyjętych.