Ostatni dzień konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki

Zostały ostatnie chwile na przesłanie swojej opinii dotyczącej planowanej budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Konsultacje społeczne kończą się 16 lipca.

Pomysł wybudowania trasy tramwajowej na Klin Dębiecki pojawił się kilka lat temu. Inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania rozbudowującego się w ostatnich latach regionu Dębca z centrum miasta poprzez ułatwienie dostępu do transportu zbiorowego. Trasa ma także pomóc w zmniejszeniu ruchu samochodowego w okolicy.

W ramach planowanej inwestycji ma zostać przebudowane torowisko od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec, czyli na odcinku około 1,7 km. Wybudowana zostanie nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km na odcinku od pętli Dębiec wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 roku, w tym także nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej aż do Kina Dębieckiego u zbiegu ul. 28 Czerwca 1956, Samotnej i Dolna Wilda w rejonie autostrady A2.

Przy węźle Klin Dębiecki planowana jest pętla autobusowo-tramwajowa oraz parkingi typu Park&Ride (Parkuj i Jed) oraz Bike&Ride, a także miejsca krótkiego postoju typu Kiss&Ride. Znalazłoby się tam również miejsce dla autobusów dalekobieżnych.

Inwestycja obejmuje także przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Oprócz tego, przbudowane zostaną przystanki, chodniki, ciągi piesze i rowerowe oraz zlikwidowane będą bariery architektoniczne.

Wizualizację można zobaczyć tutaj.

Do jutra, do 16 lipca, trwają konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań. Można je przesyłać drogą elektroniczną, pod adresem email konsultacje@ztm.poznan.pl oraz tradycyjną, na adres Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Planowania Inwestycji, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.