Możliwe zabarwienie wody w centrum miasta

Jak informuje Veolia Poznań, w piątek, 19 lipca, możliwe jest zabarwienie wody w kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta w związku z pracami, jakie będą prowadzone na sieci cieplnej.

Jak informuje spółka, w godzinach 7:30-9:00 nastąpi kontrolowany zrzut wody na ul. Rybaki 17 do kanalizacji ogólnospławnej. Ma to związek z pracami na sieci cieplnej w rejonie ul. Ogrodowej.

Woda jest zabarwiona na zielono i jak zapewnia Veolia, nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Woda może mieć wysoką temperaturę.